Search Results

31 - 35 of 35 items :

  • Genres and Media in Cultural Studies x
  • Media Studies x
  • Communication Science x
Clear All
Press of the German Minority in Poland in 1989-2017

niebie. Dotowane pisma mniejszości niemieckiej w Polsce jako prasa środowiskowa po 1989 roku, Warszawa, Oficyna Wydawnicza Aspra-Jr; KALCZYŃSKA M. (2001), Adnotowana bibliografia czasopism wydawanych przez mniejszość niemiecką w Polsce oraz organizacje współpracujące (1990-1999). [in:] Komunikaty Mazursko-Warmińskie, vol. 3, Olsztyn, Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego. KLIMKIEWICZ B. (1997), Media mniejszości w Polsce [in:] Wilkanowicz S. (ed.), Konflikt czy współdziałanie. Media a problem mniejszości, Kraków, Fundacja

Open access
Image Crisis in Legia Warszawa Sports Klub Following Accusationsof Attacking Members of Hapoel Petah Tikva Team by Legia’s Fans – Situation Analysis and Evaluation

REFERENCES: BLACK S. (2001), Public relations., Cracow, Dom Wydawniczy ABC. KACZMAREK-ŚLIWIŃSKA M. (2015), Public relations w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi organizacji. Sztuka komunikowania się, Warsaw, Difin. ŁASZYN A. (2006), Komunikacja kryzysowa, [in:]Collectivework: Sztuka public relations. Z doświadczeń polskich praktyków., ZFPR, Warsaw. PODRAZA U., (2008) Kryzysowe public relations, Warsaw, Difin. POGORZELSKI S. (2010), Marketing sportowy a PR, [in:] Godlewski P., Rydzak W., Trębecki J. (ed.), Public Relations w

Open access
The Deterritorialised Muslim Convert in Post-Communist Eastern European Cinema

References Agamben, Giorgio 1998. Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life. Trans. Daniel Heller-Roazen. Stanford: Stanford University Press. Berghahn, Daniela; Sternberg, Claudia (eds.) 2010. European Cinema in Motion: Migrant and Diasporic Film in Contemporary Europe. Basingstoke, New York: Palgrave Macmillan. Beumers, Birgit 1999. ‘Cinemarket, or the Russian Film Industry in “Mission Possible”’. - Europe-Asia Studies, 51, 5, 871-896. Beumers, Birgit 2009. A History of Russian Cinema. Oxford

Open access
Folk Elements in Aleksei Balabanov’s Brat and Brat 2: A Morphological Analysis

References Alexander, Alex E. 1973. Bylina and Fairy Tale: The Origins of Russian Heroic Poetry. Paris: Mouton. Alexander, Alex E. 1979. ‘Stephen King’s Carrie - A Universal Fairytale’. - Journal of Popular Culture XIII, 2, 282-288. Balina, Marina; Goscilo, Helena; Lipovetsky, Mark (eds.) 2005. Politicizing Magic: An Anthology of Russian and Soviet Fairy Tales. Evanston: Northwestern University Press. Базанова, В. (ed.) 1958. Былины. Том 2. Москва: Гос. изд. чуд ожесвенной литературу

Open access
On the Topics and Style of Soviet Animated Films

REFERENCES Ajanović, Midhat 2004. Animation and Realism . http://www.ajan.se/index.php?option=com_content&task=view&id=30&Itemid=36 (13 March 2016). Amidi, Amid 2006. Cartoon Modern: Style and Design in Fifties Animation . San Francisco: Chronicle Books. Асенин, Сергей 1986. Мир мультфильма. Идеи и образы мультипликационного кино социалистических стран . Москва: Искусство. Bendazzi, Giannalberto 1994. Cartoons: One Hundred Years of Cinema Animation . London: John Libbey. Bendazzi, Giannalberto 2015. Animation: A World

Open access