Search Results

You are looking at 11 - 20 of 1,540 items for :

Clear All
Open access

Małgorzata Miąsik, Piotr Koszelnik and Lilianna Bartoszek

References Bajkiewicz-Grabowska E., 2002, Obieg materii w systemach rzeczno-jeziornych (Circulation of matter in the river-lake systems), Wyd. UW, Warszawa, pp 274 (in Polish, English summary). Bieroński J., 2005, Zbiorniki małej retencji - problemy funkcjonowania (Small retention ponds and reservoirs - the problems of functioning), Prob. Ekol. Kraj. 17: 101-110 (in Polish, English summary). Carlson R., 1977, A trophic state index for lakes, Limnol. Oceanogr. 22(2): 361-369. Czekański A., 2006

Open access

Łukasz Pietruszyński, Alicja Olszewska and Robert Bogdanowicz

References Majewski W. (ed.), 2005, Charakterystyka Raduni i jej zlewni w świetle Ramowej Dyrektywy Wodnej U.E. (Characteristics of the Radunia River and its catchment pursuant to the water Framework Directive of the European Union), Wyd, IBW PAN, Gdańsk, p. 193 (in Polish, English summary). Koc J., Skonieczek P., Duda M., 2009, Znaczenie zbiornika retencyjnego w ochronie jeziora przed spływami zanieczyszczeń ze zlewni rolniczej (The meaning of the retention reservoir in the protection of lake from runoff pollution from

Open access

Katarzyna Duda-Gromada

REFERENCES Bartnik M., Bogaczyk A., 2005, W gminie Czarna [In the Municipality of Czarna; in Polish], ROKSANA, Krosno. Jackowski A., 1984, Wpływ zbiorników retencyjnych na strukturę społeczno-gospodarczą ich otoczenia [The Impact of Retention Reservoirs on the Social-Economic Structure of their Environment; in Polish], Czasopismo Geograficzne , LV, 3. Kowalczyk A., 2001, Geografia turyzmu [Geography of Tourism; in Polish], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. Łukacz I. et al. , 2007, Gmina Solina [The Municipality of Solina; in

Open access

Maciej Kostecki

., Rzętała, M.A., & Solarski, M. (2009). Cechy charakterystyczne zlodzenia zbiorników wodnych w regionie górnośląskim (In:) Marszelewski, W. (Ed.): Anthropogenic and natural transformations of lakes, 3, 103-108, 2009. [8] Kostecki, M. (1977). Chemizm wód oraz podstawowe wskaźniki określające intensywność krążenia materii w zbiorniku zaporowym, w Pławniowicach, Archiwum Ochrony Środowiska, 3-4, 163-182. [9] Kostecki, M. (2006). Hypolimnetic withdrawal as a restoration technique of Pławniowice anthropogenic reservoir, The International

Open access

Maciej Kostecki, Malwina Tytła, Joanna Kernert and Katarzyna Stahl

. 1147–1155. Kostecki, M. (2000). The suspended solids as an element of pollution of anthropogenic water ecosystem for example of Dzierżno Duże dam-reservoir (Silesia), Archives of Environmental Protection , 26, 4, pp.75–94. (in Polish) Kostecki, M. (2002). Atmospheric precipitation as the element of pollutants budget on dam-reservoirs of the Kłodnica Water Junction, Archives of Environmental Protection , 28, 2, pp. 45–59. (in Polish) Kostecki, M. & Kozłowski, J. (2002). Nitrogen and phosphorus compounds in the water and bottom sediments of Gliwice

Open access

Anna Wójcikowska-Kapusta, Halina Smal and Sławomir Ligęza

REFERENCES B aran A., J asiewicz C z ., T arnowski M. 2009. Wpływ zbiornikowego osadu dennego na zmiany właściwości fizykochemicznych gleby lekkiej [Effect of bottom sediments from the Besko reservoir on yield and content of macroelements in maize biomass]. Proceedings of ECOpole. T. 3. Nr 2 p. 403–408. B ojakowska I., G liwicz T., M ałecka K. 2006. Wyniki geochemicznych badań osadów wodnych Polski w latach 2003–2005 [Results of geochemical studies of Poland’s water sediments in 2003–2005]. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Warszawa. IOŚ. ISBN

Open access

Saeed Kia, Mohammad Hassan Sebt and Vahid Shahhosseini

References Lloyd, A. R. - Doyle, W. S. (1978) Computer-aided design of circular liquid retaining structures in accordance with BS5337. Advances in Engineering Software, Vol. 3, No. 1, Jan. 1981, pp. 35-41. Mohaghegh, S. D. (2011) Reservoir simulation and modeling based on artificial intelligence and data mining (AI&DM). Journal of Natural Gas Science and Engineering, Vol. 3, No. 6, pp. 697-705. Chen, J. Z. - Kianoush, M. R. (2009) Generalized SDOF system for seismic analysis of concrete rectangular liquid

Open access

Wiesław Wiśniewolski and Paweł Prus

Chironomus plumosus L. and Tubificidae in a lowland reservoir: regularities, causes, mechanisms, Polish Journal of Ecology , 51: 339-351. KARR J. R. 1981: Assessment of biotic integrity using fish communities, Fisheries , 6: 21-27. McDONOUGH T. A., HICKMAN G. D. 1999: Reservoir fish assemblage index development: A tool for assessing ecological health in Tennessee Valley Authority Impoundments (In: Assessing the sustainability and biological integrity of water resources using fish communities , Ed. T. P. Simon), CRC

Open access

Małgorzata Rajfur, Paweł Krems, Andrzej Kłos, Rafał Kozłowski, Małgorzata A. Jóźwiak, Jan Kříž and Maria Wacławek

.pdf . [21] Gruca-Rokosz R, Koszelnik P, Tomaszek JA. Ocena stanu troficznego trzech nizinnych zbiorników zaporowych Polski południowo-wschodniej [The assessment of the trophic status of the three lowland reservoirs in the southeast Poland]. Inż Ekol. 2011;(26):196-205. [22] iCE 3000 Series AA Spectrometers Operators Manuals. Cambridge: Thermo Fisher Scientific; 2011. http://photos.labwrench.com/equipmentManuals/9291-6306.pdf . [23] Goryainova Z, Vukovi G, Urosevic AM, Vergel K, Ostrovnaya T, Frontasyeva M, et al. Assessment of vertical element

Open access

Mahmood Farzaneh-Gord and Mahdi Deymi-Dashtebayaz

., Eftekhari, H., Hashemi, S., Magrebi, M. & Dorafshan, M. (2007). The effect of initial conditions on filling process of CNG cylinders”, The second International conference on Modeling, Simulation, And Applied optimization, Abu Dhabi, UAE, March 24-27. 14. Farzaneh-Gord, M. (2008). Compressed natural gas Single reservoir filling process”, Gas international Engineering and Management, Volume 48, Issue 6, July/August, pp 16-18. 15. Farzaneh-Gord, M, Hashemi, SH, Farzaneh-Kord, A. (2008). Thermodynamics Analysis of Cascade Reserviors Filling