Search Results

You are looking at 11 - 20 of 210 items for :

  • Philosophy, other x
Clear All
Open access

Magdalena Zalewska, Agnieszka Genowska, Jacek Jamiołkowski, Rafał Nowak, Andrzej Szpak and Elżbieta Maciorkowska

siedzącym trybem życia polskich 13-latków. Pediatria Polska , 88(6), 508–513. Jodkowska, M., Tabak, I., Oblacińska, A., & Stalmach, M. (2013b). Siedzący tryb życia polskich 13–latków i jego powiązania z wybranymi zachowaniami zdrowotnymi, praktykami rodzicielskimi oraz masą ciała. Developmental Period Medicine , 2(XVII), 165–173. Krenc, Z., & Wosik-Erenbek, M. (2011). Analiza żywienia, nawyków żywieniowych oraz aktywności ruchowej u dzieci we wczesnym wieku szkolnym w aspekcie prewencji chorób cywilizacyjnych układu krążenia. Nowa Pediatria , 2, 23

Open access

Paweł Malinowski, Robert Milewski, Piotr Ziniewicz, Anna Justyna Milewsk, Jan Czerniecki and Sławomir Wołczyński

Random Forest R package version 1.3. Retrieved from http://CRAN.R-project.org/package=missForest. Templ, M., Alfons, A., Kowarik, A. & Prantner, B. (2013). VIM: Visualization and Imputation of Missing Values. R package version 3.0.3.1. Retrieved from http://CRAN.R-project.org/package=VIM.

Open access

Jan Woleński

than Nothing? An Analysis of the Problem in the Context of the Discussion Conducted in Contemporary Analytic Philosophy). Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin 2006. [13] Woleński, J. Metalogic and Ontology. [In:] The Courage of Doing Philosophy. Essays Presented to Leszek Nowak, edited by J. Brzeziński, A. Klawiter, T. Kuipers, K. Łastowski, K. Paprzyckia and P. Przybysz, Rodopi, Amsterdam 2007, pp. 337-351. [14] Woleński, J. Applications of Squares of Oppositions and Their Generalizations in

Open access

Piotr Leszczyński, Anna Charuta, Joanna Gotlib, Barbara Kołodziejczak, Magdalena Roszak and Tamara Zacharuk

. Archives of Medical Science. doi: https://doi.org/10.5114/aoms.2015.56422 Lewis, A. J., Hermer, A. J., Bebout, C., & Criley, J. M. (1971). Experience with a Paramedic Mobile Intensive Care Unit. Annals of Internal Medicine, 74(5), 836. doi: 10.7326/0003-4819-74-5-836 2 Philippa, G. (2016). Continuing professional development for paramedics: A systematic literature review. Australasian Journal of Paramedicine, 13(4). Połjanowicz, W., Roszak, M., Kołodziejczak, B., & Kowalewski, W. (2014). Using virtual learning

Open access

Bartłomiej Skowron and Wiesław Kubiś

Volumes, 7: 153-170. Skowron, B. (2015). Using Mathematical Modeling as an Example of Qualitative Reasoning in Metaphysics. A Note on a Defense of the Theory of Ideas. Annals of Computer Science and Information Systems, (7): 65-68. Smith, P. (2010). The Galois Connection Between Syntax and Semantics. logic matters.net/resources/pdfs/Galois.pdf. Varzi, A. C. and Warglien, M. (2003). The Geometry of Negation. Journal of Applied Non-Classical Logics, 13(1): 9-19.

Open access

Magdalena Babińska, Jerzy Chudek, Elżbieta Chełmecka, Małgorzata Janik, Katarzyna Klimek and Aleksander Owczarek

diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure and the 2007 ESC Guidelines for cardiac and resynchronization therapy. European Heart Journal , 31(21), 2677–2687. EUROSTAT. (2015). Causes of death. Retrieved from http://ec.europa.eu/eurostat/web/health/causes-death Ezekowitz, J. A., Kaul, P., Bakal, J. A., Armstrong, P. W., Welsh, R. C., & McAlister, F. A. (2009). Declining In-Hospital Mortality and Increasing Heart Failure Incidence in Elderly Patients With First Myocardial Infarction. Journal of the American College of Cardiology , 53(1), 13

Open access

Marta Stachurska, Rafał Milewski, Sylwia Dzięgielewska and Anna Justyna Milewska

, 63(4), 477-482. Gheribi, E. (2014). Sieci franczyzowe w usługach gastronomicznych. Studia Ekonomiczne, 202, 160-169. Greencare, M. J., & Hastie, T. (1987). The geometric Interpretation of Correspondence Analysis. Journal of the American Statistical Association, 82(398), 437-447. Hu, Ch., Ye, D., Li, Y., Huang, Y., Li, L., Gao, Y., &Wang, S. (2010). Evaluation of a kindergarten-based nutrition education intervention for pre-school children in China. Public Health Nutrition, 13(2), 253-260. Jończyk, J. A

Open access

Anita Pacholik-Żuromska

References Bar-On, D. (2004a) Speaking My Mind. Expression and Self-Knowledge. Oxford: Clarendon Press. Bar-On, D. (2004b) Externalism and Self-Knowledge: Content, Use, and Expression. Nôus, Vol. 38, No. 3 (Sep., 2004), p. 430-455. Blanke O., Metzinger T. (2008), Full-Body Illusions and Minimal Phenomenal Selfhood. Trends in Cognitive Science, Volume 13, Issue 1, 7-13, 08 December 2008, doi: 10.1016?j.tics.2008.10.003. Boghossian, P.A. (2008) Content and Justification. Philosophical Papers

Open access

Joanna Anna Jończyk and Anna Małgorzata Olszewska

REFERENCES Balicki, A. (2009). Statystyczna analiza wielowymiarowa i jej zastosowania społeczno-ekonomiczne . Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Berthon, P., Hulbert, J. M., & Pitt, L. F. (1999). To Serve or Create? Strategic Orientations toward Customers and Innovativeness. California Management Review , 42, 37–58. Blake, B. F., Neuendorf, K. A., & Valdiserri, C. M. (2003). Innovativeness and variety of internet shopping. Internet Research: Electronic Networking Applications and Policy , 13, 156–169. Djellal, F., & Gallouj, F

Open access

Tom Burns, Ewa Roszkowska and Nora Machado des Johansson

. Berlin: Springer-Verlag. Johnson, A.G. (2000). Blackwell Dictionary of Sociology , Blackwell: London. Machado, N. (1998). Using the Bodies of the Dead: Legal, Ethical and Organizational Dimensions of Organ Transplantation . Aldershot, England: Ashgate Publishers. Sen, A., (1998). Social Choice and Freedom. Nobel Prize Lecture, University of Uppsala, Uppsala, Sweden, December 13, 1998. Rawls, J. (1971). A Theory of Justice . Cambridge, Mass.: Belknap Press. Schelling, T.C. (1963). The Strategy of Conflict . Cambridge: Harvard University Press. Simon, H