Search Results

11 - 20 of 21 items :

  • "Bratislava" x
  • Comparative Studies x
Clear All
Practices and Changes in Public Nutrition in Slovakia During the Period of Construction of Socialism

References BRZÓSTOWICZ-KLAJN, M. (2004): Rodziny i domu obraz. In. Lapiński, Zdislaw, Tomasik, Wojciech (eds.): Slownik realizmu socjalisticznego. [The Picture of Family and House. In. Lapiński, Zdislaw, Tomasik, W. (eds.): The Vocabulary of Socialist Realism]. Krakow. BUDLOVSKÝ, J. (1960): Stav výživy obyvateľstva na Slovensku. Výsledky výskumu v zimnom a jarnom období 1955/1956. [The State of Public Nutrition in Slovakia: The results of the research conducted in the winter and spring of 1955/1956]. Bratislava

Open access
Youth Eco Activism in Slovakia: Case of Wolf – Forest Protection Movement

. Bratislava: Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV, pp.4-7. PICKVANCE, K. (1997). ´Social Movements in Hungary and Russia: The Case of Environmental Movements.´ European Sociological Review, 13(1): 35-54. SMOLÍK, J. (2010). Subkultúry mládeže. Uvedení do problematiky, Grada: Praha. TURNER, V. and TURNER E. (1978). Image and Pilgrimage in Christian Culture. Anthropological Perspectives, Columbia University Press: New York. ZANI, B. and CICOGNANI, E. (2010). ´Forms and Motives for Adolescent´s (non

Open access
Between Patriotism and Far-Right Extremism: A Case of Youth Activism in Matica slovenská

References CISAŘ, O. (2008) Politicky aktivismus v České republice. Sociální hnutí a občanská společnosť v období transformace a evropeizace, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury. HARSAYI, L. (2005) Chuligáni. Správa o stave chuliganizmu, rasizmu, antisemitizmu a intolerancie v slovenskom futbale, Bratislava: Ľudia proti rasizmu. HLÚŠEK, R. (2010) Úvod in D. Deák et al. Alternatíva, životný štýl, identita? Niekoľko pohľadov na slovenskú spoločnosť, Čadca: Magma, pp. 7-21. HOWARD, M

Open access
Limitations and Challenges of Building Democracy in the Conditions of Multiethnic Society in Zambia

References ARISTOTELES (2006): Politika. Bratislava: Kalligram, 304 p. BARTH, F., ed. (1998): Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization of Culture Difference, Long Grove: Waveland Press. BARŠA, P. (1999): Politická teorie multiculturalismu. Brno: Centrum pro studium demokracie, 348 p. BAUKJE, P. (2005): Konec nevinnosti. Úskalí multikulturního soužití v Nizozemsku, Brno: Barrister&Principal, 152 p. Central Statistical Office (2012): 2010 Census of Population and Housing, Lusaka

Open access
Ethnic and Regional Identity in Polish Part of Spiš Region (On the Example of Jurgów Village)

): Konštruktivistické a esencialistické prístupy k etnickej identite. Prehľad teórií a problém konceptu identity. In. Teoretické prístupy k identitám a ich praktické aplikácie (eds. J. Marušiak and M. Ferencová). Bratislava, pp.31-42. GŁADYSZ, M. (1972): Z zagadnień procesów kulturowych pogranicza etnicznego. In.Prace Etnograficzne 6, pp.7-41. HASTRUP, K. (1998): Poza antropologią: Antropolog jako przedmiot przedstawienia dramatycznego. In. Polska sztuka ludowa - Konteksty, vol. 52, pp. 20-28. JAWLOWSKA, A. (2001): Tożsamość na sprzedaż

Open access
The Christian Democratic Youth of Slovakia: Christian Legacy, Post-Socialist Memory and the Present Spirit of Capitalism

): Náboženství a politika, Pardubice: Pantheon, pp. 32-39. ROBERTS, G. (2001) The History and narrative reader, London: Routledge. SHOTTER, J. (1997) ‘The Social construction of remembering and forgetting’. In Middleton, D. and Edwards D. (eds): Collective remembering, New Delhi: Sage Publications. ŠTEFANČÍK, R. (2010) Politické mládežnícke organizácie na Slovensku, Bratislava: Iuventa. WEBER, M (1930) The protestant ethic and the spirit of capitalism, London: Allen and Unwin.

Open access
Analysis of Huncokars’ Dialect

. München: Beck. WEBER, Lotty: Bratislava, memories recorded in 2014 by Dušan Fedič. Author’s archive. http://sprachatlas.bayerische-landesbibliothek-online.de/ http://www.argealp.org/atlas/data/atlas.html http://www.oeaw.ac.at/icltt/dinamlex-archiv/WBOE.html

Open access
The Ukrainian Minority in Brno: A Qualitative Research on Ethnic Identity

měst: migrační skupina z Jižní Ukrajiny. In. Daniel Luther, Peter Salner (eds): Menšiny v meste. Premeny etnických a náboženských identít v 20. storočí. Bratislava, pp. 133-152. ZILYNSKYJ, B. (2002): Ukrajinci v Čechách a na Moravě. Stručný nástin dějin. Sdružení Čechů Volyně a jejích přátel, pp. 7-35. https://www.facebook.com/prvnidenproukrajinu http://www.chutpomahat.cz/ http://www.mvcr.cz/clanek/cizinci-s-povolenym-pobytem.aspx http://sudaruska.webnode.cz/ http

Open access
Maya Timeline in Uaxactun: Calendric Notations on the Mural Paintings at Structure B-XIII

. Investigaciones actuals. Arqueología Mexicana, Vol. XXIII (137), pp. 38-45. KETTUNEN, H. - HELMKE, CH. (2014): Introduction to Maya Hieroglyphs. XiX European Maya Conference. Bratislava: Wayeb. KOVÁČ, M. - DESPRAT, A. - PALLÁN GAYOL, C. (2015): New Stucco Masks from Uaxactun: Interpretation, Conservation and Documentation of Extraordinary Preclassic Maya Art. In. Hulínek, D., Bonatz, D., Kováč, M. (eds.), Archaeology on Three Continents 2006-2011, pp. 125-142, SAHI: Bratislava. KOVÁČ, M - KARLOVSKÝ, V. (2015): New Maya Observatory

Open access
Crime and Punishment in pre-Hispanic Nahua City-States Tenochtitlan and Texcoco

together in one volume with: CERVANTES Y ANAYA, J. de: Introducción a la Historia del Pensamiento Jurídico en México. México: Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. KOVÁČ, M. (2002): Slnko jaguára. Náboženský svet Olmékov, Mayov a Aztékov. Bratislava: Chronos. LEÓN-PORTILLA, M. - SILVA GALEANA, L. (1991): Huehuetlahtolli. Testimonios de la antigua palabra. México: Fondo de Cultura Económica. LEÓN-PORTILLA, M. (1993): La Filosofía Náhuatl estudiada en sus fuentes. México: UNAM. TORQUEMADA, J. de

Open access