Search Results

You are looking at 101 - 110 of 219 items for :

Clear All
Open access

Michał Comporek

and Sons Inc. Negrea L., Matis D., Mustata R., 2011, Cash flow reporting and creative accounting , Annals of the University of Oradea. Economic Science, vol. 1, no. 2. Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U., 2001, Statystyka. Elementy teorii i zadania , Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław. Ronen J., Yaari V., 2008, Earnings Managament , Springer Verlag. Schilit H., Perler J., 2010, Financial Shenanigans – How to Detect Accounting Gimmicks and Fraud in Financial Reports , third edition, McGraw-Hill, New York

Open access

Maciej Dębski and Kinga Niemczak

., Govers R. (ed.) International Place Branding Yearbook: Place Branding In the New Age of Innovation, , Palgrave Macmillan, New York; Internet sources: Smith J. (2012), Switzerland Tops Ranking of 25 Best Country Brands [Online] Available: http://www.forbes.com/sites/jacquelynsmith/2012/10/24/switzerlandtops- ranking-of-25-best-country-brands/ [23 Mar. 2014] Wyjazdy zagraniczne Polaków [Online] Available: http://www.intur.com.pl/statystyka.htm [20 Mar.2014]

Open access

J. Kłaput

Park, California, 1989. [7] I. Klevtsov, A. Dedov, A. Molodtsov, Using of small punch test for determination of tensile properties for power plant steels 6th International DAAAM Baltic Conference Industrial Engineering, 24-26 April 2008, Tallinn, Estonia. [8] W. Volk, Statystyka stosowana dla inżynierów, WNT Warszawa 1973. [9] M.A. Contreras, C. Rodriguez, F.J. Belzunce, C. Betegon, Use of the small punch test to determine the ductile-to-brittle tran-sition temperature of structural steels, Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures, Blackwell

Open access

Magdalena Redo

.M., When Credit Bites Back , “Journal of Money, Credit and Banking”, No 45, December 2013, pp. 3–28. Krugman P., Financing vs. Forgiving a Debt Overhang , “Journal of Development Economics”, No 29 (3), 1988, pp. 253–68. NBP, Statystyka bilansu płatniczego. Zadłużenie zagraniczne Polski ( www.nbp.pl ). Redo M., Bezpieczeństwo finansów publicznych – wpływ ekspansji fiskalnej na poziom kosztu kapitału w Polsce na tle państw Europy Środkowo-Wschodniej [in:] A. Jackiewicz, A. Trzaskowska-Dmoch (ed.), Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa. Uwarunkowania

Open access

Paweł Folfas

–90. Braga, V. (2003). Regional growth and local convergence: Evidence for Portugal. European Regional Science Conference Paper , 1–19. Cardoso, C., Pentecost, E.J. (2011). Regional Growth and Convergence: The Role of Human Capital in Portuguese Regions. Working Papers of Loughborough University , 3 , 1–28. Herz, B., Vogel, L. (2003). Regional Convergence in Central and Eastern Europe: Evidence from a Decade of Transition. Diskussionspaper von Universität Bayreuth , 13 (3), 1–30. Kopczewska, K. (2006). Ekonometria i statystyka przestrzenna z

Open access

Łukasz Piętak

. Documento de Trabajo 3/01. Departamento de Economía, Facultad de Ciencias Sociales. Montevideo: Universidad de la República. Gini, C. (1921). Measurement of inequality and incomes. The Economic Journal , 31 (121): 124–126. Horrigan, H., Haugen, S. (1988). The Declining Middle Class: a sensitivity analysis. Monthly Labor Review , 111 (5), 3–13. Kot, S.M. (2008). Polaryzacja ekonomiczna. Teoria i zastosowanie , Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Kot, S.M., Jakubowski, J., Sokołowski, A. (2007). Statystyka. Podręcznik dla studiów ekonomicznych

Open access

Mirosław Bełej and Sławomir Kulesza

lokalowych z wykorzystaniem regresji ważonej geograficznie . Acta Scientorum Polonorum Administratio Locorum . Vol. 9(3), 5-14. Cobb, L. & Watson, B. (1980). Statistical Catastrophe Theory: An Overview, Mathematical Modelling , Vol. 1 (4), 311-317. Cobb, L. (1998, April). An Introduction to Cusp Surface Analysis, Technical report . Retrieved: June 20, 2012, from www.aetheling.com/models/cusp/Intro.html. Czaja, J. (1999). Wymogi wyceny a statystyka. Rzeczoznawca Majątkowy , nr 2, Warszawa: PFSRM. Fonseca, E

Open access

Łukasz Wawrowski

). Statystyka małych obszarów jako narzędzie oceny rozwoju ekonomicznego regionów. Poznań: University of Economics Publishing Establishment. Drewnowski, J. (1977). Poverty: its meaning and measurement. Development and Change , 8 , 183–208. DOI: 10.1111/j.1467-7660.1977.tb00736.x. EEC (1985). On Specific Community Action to Combat Poverty (Council Decision of 19 December 1984), 85/8/EEC, Official Journal of the EEC, 2/24. Fay, R.E., Herriot, R.A. (1979). Estimates of income for small places: an application of James-Stein procedures to census data

Open access

Krystyna Konca-Kędzierska and Krystyna Pianko-Kluczyńska

s. ISBN 978-0-470-38737-5. Klasyfikacja NUTS. 2017. http://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/jednostki-terytorialne/klasyfikacja-nuts/ [5.01.2017]. KSIPL 2017. Krajowy System Informacji o Pożarach Lasów. http://bazapozarow.ibles.pl/ibl_ppoz/faces/index.jsp [15.01. 2017]. Kwiatkowski M., Szczygieł R., Piwnicki J. 2010. Opracowanie nowej metody prognozowania zagrożenia pożarowego lasu. Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, 90 s. Kwiatkowski M., Szczygieł R. 2015. Klimatyczne aspekty ochrony przeciwpożarowej lasu. Konferencja pt

Open access

Agnieszka Budziewicz-Gruźlecka

, lipiec-sierpień, tom III, s. 206-207 / Infrastructure, services and needs as elements of cohesive development of the information society which creates conditions for sustainable development, Internal trade, July-August, Vol. III, p. 206-207. 9. Statystyka kultury w Polsce i Europie. Aktualne zagadnienia. Zespół ds. Statystyki Kultury NCK, Warszawa 2015, s. 21 / Culture statistics in Poland and Europe. Current issues. Culture Statistics Team NCK, Warsaw 2015, p. 21. 10. Wardzała J. (2015), Zmiany w postrzeganiu roli młodzieży we