Search Results

You are looking at 101 - 110 of 204 items for :

  • Local Government and Administration x
Clear All
Open access

Wiesław Romanowicz

: Muzeum Niepodległości, Mazowiecka Oficyna Wydawnicza. 5. Davies, N. (1996). Europa. Rozprawa historyka z historią. Kraków: Znak. 6. Davies, N. (2007). Europa. Między Wschodem a Zachodem. Kraków: Znak. 7. Flis, A. (2012). Cechy konstytutywne kultury europejskiej. The Polish Journal of the Arts and Culture , 3 (3), 77-99. 8. Golka, M. (2012). Cywilizacja współczesna i problemy globalne. Warszawa: Oficyna Wydawnicza. 9. Halecki, O. (2002). Historia Europy – jej granice i podziały. Lublin: Instytut Europy Środkowo

Open access

Agnieszka Siedlecka

References 1. Grabowski M., Barszczewski J., Grzelak M. (2014), Specyfika sposobów gospodarowania w ekologicznym systemie produkcji w regionie pomorskim. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, t. 14, z. 4(48), s. 27-43. 2. Nachtman G. (2013), Dochodowość gospodarstw ekologicznych a wielkość użytków rolnych. Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, t. 100, z. 1, s. 182-196. 3. Quinn M.G. (2010), Bioeconomy for a better life. Conference The Knowledge-Based Bio-Economy Towards 2020, Brussels, 14th

Open access

Jonathan Arlow

change. Stanford: Stanford University Press. Martin, J. P. (2015). Activation and active labour market policies in OECD countries. IZA Journal of Labor Policy, 4 (4), 22–52. McConnnell, A. (2010). Policy success, policy failure and the grey areas in between. Journal of Public Policy, 30 (3), 345–62. Mullaly, U. (2013). Internship culture. Retrieved from http://www.irishtimes.com/blogs/poplife/2013/05/13/attention-interns-past-and-present-werelooking-for-your-stories/ [22 August 2014]. Murphy, M. (2015). JobBridge: Time to start again

Open access

Karol Król

References/Literatura: 1. Adamowicz, M. (2015). Przekształcenia w sektorze handlu detalicznego i strategiach przedsiębiorstw na rynkach towarów konsumpcyjnych w Polsce. Handel Wewnętrzny , 5 (358), 5-23. 2. Bar-Yossef, Z., Kumar, R., Broder, A., Tomkins, A. (2004). Sic transit gloria telae: Towards an understanding of the web’s decay. Proceedings of the 13th international conference on World Wide Web . New York, NY, USA. https://doi.org/10.1145/988672.988716 3. Bednarek-Szczepańska, M. (2011). Mit o agroturystyce jako szansie rozwojowej dla

Open access

Karol Król and Jozef Halva

efektywności serwisów internetowych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (nr 96 Badania marketingowe-nowe wyzwania), s. 223-233. 15. Nowacki M. (2015), E-marketing w praktyce regionów turystycznych Polski. Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, nr 49, s. 107-117. 16. Otepka P., Habán M. (2007), Vidiecky turizmus a agroturizmus. NOI, Bratislava. 17. Otodom (2017), Miesięczna liczba wizyt w otodom.pl według badania SimilarWeb. https://goo.gl/Q2ddKv, (data dostępu: 13

Open access

James A. Walsh

and place: A census atlas of the Republic of Ireland. Maynooth: NIRSA, Maynooth University. Walsh, J. A. (2009). Space and place in the National Spatial Strategy in the Republic of Ireland. In S. Davoudi & I. Strange (Eds), Conceptions of space and place in strategic spatial planning (pp. 95–124). London: Routledge. Walsh, J. A. (2013). The National Spatial Strategy: Rationale, process, performance and prospects. Administration, 60 (3), 13–40.

Open access

Marta Pisarek, Jadwiga Lechowska, Zbigniew W. Czerniakowski and Jadwiga Topczewska

Korczyny . Krosno: Wyd. PUW Roksana. 5. Czudec, A. (2007). Ekspertyza dotycząca województwa Podkarpackiego. W: Ekspertyzy do Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020. Warszawa: Wyd. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 6. Czudec, A. (2013). Wielofunkcyjność rolnictwa górskiego i podgórskiego (na przykładzie Bieszczadów i Beskidu Niskiego). Polish Journal of Agronomy, 13, 3-9. 7. Dudzińska, M., Kocur-Bera, K. (2013). Definicja małego gospodarstwa. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich , 1 (IV), 17-30. 8

Open access

Alexandra Chapman

, 22 (6), 197-207. Campbell, J., & McLaughlin, J. (2000). The ‘joined up’ management of adult health and social care services in Northern Ireland: Lessons for the rest of the UK? Journal of Integrated Care, 8 (5), 6-13. Deacon, A. (2000). Learning from the US? The influence of American ideas upon ‘new labour’ thinking on welfare reform. Policy & Politics, 28 (1), 5-18. Department of Health. (2006). Our health, our care, our say: A new direction for community services (Vol. 6737). London: The Stationery Office

Open access

Marek Niewęgłowski and Joanna Pielech

References 1. Firlej K., Rydz A. (2012), System doradztwa rolniczego w Polsce oraz jego wykorzystanie w ramach działania 114 PROW 2007-2013. Roczniki Ekonomiczne, nr 5, s. 199-222. 2. Grzelak A. (2009), Efektywność powiązań gospodarstw rolnych z otoczeniem w świetle doświadczeń Polski po roku 1990. Roczniki Ekonomiczne, nr 2, s. 57-74. 3. Kania J. (2006a), Przyszłość doradztwa rolniczego w Polsce. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, nr 1, s. 63-74. 4. Kania J. (2006b), Znaczenie doradztwa w rozwoju

Open access

Hugh O’Donnell

References Bardon, S. (2017a, September 7). Garda exaggerated breath-test figures by 1.45m over seven years. The Irish Times. Bardon, S. (2017b, September 26). Government agrees on seven referendums in 2018 and 2019. The Irish Times. Bardon, S. (2017c, December 18). Tight turnaround needed for summer abortion referendum. The Irish Times. Doyle, K. (2017, September 26). Revealed: Timeline for the seven referendums you’ll be voting in over the next two years. The Irish Independent