Search Results

101 - 110 of 2,137 items :

Clear All
Tourist guides’ perceptions of cultural heritage tourism in South Africa

References Ali, F., 2015: Heritage Tourist Experience, Nostalgia, and Behavioural Intentions. In: Anatolia - An International Journal of Tourism and Hospitality Research, Vol. 26, No. 3, pp. 472-475. Arthur, S.N.A. and Mensah, J.V., 2006: Urban Management and Heritage Tourism for Sustainable Development: The Case of Elmina Cultural Heritage and Management Programme in Ghana. In: Management of Environmental Quality: An International Journal, Vol. 17, No. 3, pp. 299-312. Baines, G., 2007: The Master Narrative of

Open access
Tourism - an academic discipline (discursive article)

References Airey, D., 2002, Growth and Change in Tourism Education , [in:] B. Vukonic, N. Cavlek (eds.), Rethinking Education and Training for Tourism , University of Zagreb, pp. 13-22. Airey, D., 2005, Badania, wiedza i edukacja: turystyka na rozdrożach , [in:] R. Winiarski, W. Alejziak (eds.), Turystyka w badaniach naukowych , AWF w Krakowie, WSIiZ w Rzeszowie, pp. 251-261. Alejziak, W., 2003, Perspektywy i kierunki rozwoju badań naukowych nad turystyką , [in:] G. Gołembski

Open access
in Turyzm
THE IMPORTANCE OF FESTIVAL TOURISM IN THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF HUNGARY

References Central Statistical Office. 2009. Report about the performance of tourism in 2009, on-line publication, Budapest Getz, D. 1991. Festivals, Special Events and Tourism, Van Nostrand Reinhold, New York. Hungarian Tourism Plc. surveys Hungarian Festival Association. 2008. General meeting and conference, Pécs Hunyadi , Zs et al. 2006. Festival world, Kultúrpont Office Káposzta , J. - Nagy , H. - Villányi, L. 2008.Enlargement processes in the

Open access
New Spaces and Forms of Tourism in Experience Economy

obszaru, Rocznik Naukowy Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji im. M. Orłowicza w Warszawie, 7. MAITLAND R., NEWMAN P. (ed.), 2009, World Tourism Cities. Developing Tourism off the Beaten Track, Routledge, Abingdon. Mapa fortyfikacji Półwyspu Helskiego, 2013, Studio Projektowe - Arkadiusz Woźniakowski. MILEWSKA M., PRĄCZKO A., STASIAK A., 2010, Podstawy gastronomii, PWE, Warszawa. NOWACKI M., 2009, Aktualne tendencje na rynku atrakcji dla odwiedzających, [in:] A. Stasiak (ed.), Kultura i turystyka - razem

Open access
in Turyzm
Processes of tourism space formation

. Shaw, G., Williams, A. M., 2004, Tourism and Tourism Spaces , London-New Delhi, 324 pp. Shyts, O., 2011, Czarnobyl - miejsce katastrofy jako atrakcja turystyczna , praca magisterska zrealizowana w Zakładzie Geografii Turyzmu Instytutu Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, 101 pp. Słownik języka polskiego , t. 1-3, M. Szymczak (ed.), 1978, 1979, 1981, PWN, Warszawa. Stasiak, A., 2011, Współczesna przestrzeń turystyczna , [in:] M. Durydiwka, K. Duda-Gromada (eds), Przestrzeń

Open access
in Turyzm
Island tourism during the global economic crisis

Introduction Tourism development has become the driving force in economic growth for many regions of the world – especially small economies that are not competitive in other sectors but have adequate environmental conditions to enable them to increase their expansion in the tourism market. According to L. Dwyer, D. Edwards, N. Mistils, C. Roman, and N. Scott (2009) , major competition occurs within tourism industries worldwide, and also between destinations. Additionally, there is huge competition between new tourist destinations and those that are well

Open access
Accommodation services for competitive tourism in Sub-Saharan Africa: Historical evidence from Malawi

References Abreu-Novais, M., Ruhanen, L. and Arcodia, C., 2016: Destination Competitiveness: What We Know, What We Know But Shouldn’t and What We Don’t Know But Should. In: Current Issues in Tourism, Vol. 19(6), pp. 492-512. African Development Bank Group, 2012: Malawi Country Strategy Paper 2013-2017. Tunis: African Development Bank. Akama, J.S., 1999: The Evolution of Tourism in Kenya. In: Journal of Sustainable Tourism, Vol. 7(1), pp. 6-25. Ashley, C. and Roe, D., 2002: Making Tourism Work for

Open access
The role of environmental knowledge, attitudes and initiatives in the development of a tourism product

References Bohdanowicz, P., 2008, Turystyka a świadomość ekologiczna , Wyd. Adam Marszałek, Toruń. Burger, T., 1996, Uwagi o świadomości ekologicznej , ‘Przegląd Powszechny’, nr 12. Byrd, E. T., 2007, Stakeholders in Sustainable Tourism Development and their Roles: Applying Stakeholder Theory to Sustainable Tourism Development , ‘Tourism Review’, vol. 62, No. 2, pp. 6-13. Czerwińska, M., 2009, Znaczenie marketingu ekologicznego w turystyce , [in

Open access
in Turyzm
Museums of Łódź as an Element of Tourism Space and the Connection between Museums and the City’s Tourism Image

BIBLIOGRAPHY F ijałkowska J., 2007, Muzeum Sportu i Turystyki w Łodzi jako obiekt turystyczno-krajoznawczy, master thesis written in the Institute of Urban Geography and Tourism Studies, University of Łódź, Łódź. J askulski M., 1995, Stare fabryki Łodzi , Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Oddział w Łodzi, Zora, Łódź. J ędrzejczak M., 2005, Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi i jego wykorzystanie przez ruch turystyczny , master thesis written in the Institute of Urban Geography and Tourism Studies, University of Łódź, Łódź. K

Open access
in Turyzm
The Concept of E-Tourism in the Smart City Assumption as an Opportunity for the Development of Tourism in Wałbrzych

References/Literatura: 1. Alejziak, W. (2000). Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku . Kraków: Wyd. ALBIS. 2. Buhalis, D. (2003). ETourism: Information Technology for Strategic Tourism Management , Harlow, England . Toronto: Prentice Hall Financial Times. 3. Buhalis, D., Law, R. (2008). Progress in information technology and tourism management: 20 years on and 10 years after the Internet. The state of eTourism research. Tourism Management , 29 (4), 609-623. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2008.01.005 4. Castells, M. (2003

Open access