Search Results

1 - 1 of 1 items :

  • wind turbines x
  • Transportation, Logistics, Air Traffic, Shipping x
Clear All
The Impact of Infrasounds Generated by Wind Power Stations on a Human Being

poziomów hałasu w środowisku. Dz.U. Nr.120.2007. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Hepburn, H., Edworthy, J. (2005). Observations from Castle River Wind Farm. Canadian Wind Energy Conference . Toronto. ISO 7196:1995. Acoustics- Frecuency- weighting charakterystic for infrasound measurements. Jakobsen, J. (2005). Infrasound Emission from Wind Turbines. Journal of low frequency noise, vibration and active control, 24 (3), 45-55. Kaczmarska, A., Augustyńska, D. (2007). Hałas

Open access