Suchergebnisse

Ergebnisse 1 - 2 von 2 :

  • Banken, Finanzdienstleistungsunternehmen, Versicherungen x
  • Wertpapierrecht, Finanzrecht, Bank- und Börsenrecht x
Alle zurücksetzen
The standstill clause mechanism on the example of the tax on civil law transactions as applied to capital contributions

kwietnia 2009 r., I SA/Kr 147/09, „Przegląd Podatkowy” 2009, nr 6. Varga W., Glosa do wyroku TS z dnia 16 lutego 2012 r, C-594/10, LEX/el. 2012. Wesołowska A., Glosa do wyroku TS z dnia 15 kwietnia 2010 r, C-538/08 i C-33/09, LEX/el. 2011. Wesołowska A., Glosa do wyroku TS z dnia 16 czerwca 2011 r, C-212/10, LEX/el. 2011. Akty prawne Ustawa z dnia 19 grudnia 1975 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 45, poz. 226 z późn. zm.). Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn

Open access
The law-making activity of the administrative courts in tax matters

TK z dnia 10 marca 2009 r., P 80/08, OTK-A 2009, nr 3, poz. 26. Uchwała NSA z dnia 14 marca 2005 r., FPS 4/04, ONSAiWSA 2005, nr 3, poz. 50. Uchwała siedmiu sędziów NSA z dnia 12 września 2005 r., I FPS 2/05, ONSAiWSA 2006, nr 1, poz. 1. Uchwała siedmiu sędziów NSA z dnia 8 stycznia 2007 r., I FPS 1/06, ONSAiWSA 2007, nr 2, poz. 27. Wyrok NSA z dnia 19 września 2000 r., III SA 1520/99, LEX nr 47019. Wyrok NSA z dnia 4 października 2000 r., III SA 1901/99, LEX nr 47081. Wyrok NSA z dnia 24 października 2000 r., V SA 613/00, OSP

Open access