Suchergebnisse

Ergebnisse 1 - 1 von 1 :

  • plant nutrient diagnosis x
  • Elektrotechnik x
Alle zurücksetzen
Effect of Manganese Nutrition on Content of Nutrient and Yield of Lettuce (Lactuca Sativa L.) in Hydroponic/Wpływ Żywienia Manganem Na Zawartość Składników I Plonowanie Sałaty (Lactuca Sativa L.) W Hydroponice

naturalnych oraz wymuszonych eksploatacją. Warszawa: IKŚ; 1981. [4] Sawiniak W. Badania nad zastosowaniem wodorotlenku żelazowego do usuwania dużych ilości żelaza i manganu z wód podziemnych. Zesz Nauk Polit Śląskiej 1053, Gliwice 1990. [5] Breś W. Estimation of nutrient losses from open fertigation systems to soil during horticultural plant cultivation. Polish J Environ Stud. 2009;18(3):341-345. [6] Kleiber T. Pollution of the natural environment in intensive cultures under greenhouses. Arch Environ Prot. 2012

Open access