Suchergebnisse

Ergebnisse 1 - 1 von 1 :

  • Kommunikation und Gesundheit x
Alle zurücksetzen
Vasile Pârvan: ideatic nervures of the reformator lessons

-parvansinestezii-ii.html . Giurescu, C. C., Amintiri , vol. 1, Sport-Turism, Bucureşti, 1976. Iorga, N., „Vasile Pârvan”, în Revista Istorică , 4-6 aprilie-iunie, 1927. Mitrea, Ioan, „V. Pârvan - un militant al cauzei naţionale înplinite la 1918”, în Carpica, XXXII, 2003, pp. 173-179. Mitrea, Ioan, „Vasile Pârvan – 130 de ani de la Naştere. Perenitatea modelului pârvanian”, în Noema , Vol. XII, 2013, pp. 353-360. Omagiu savantului Vasile Pârvan: studii prezentate la sesiunea știinţifică organizată de Muzeul de Istorie „ Iulian Antonescu” , Bacău, 26-27 oct. 1992

Open access