Search Results

1 - 1 of 1 items

  • Author: Zbigniew Głodowski x
Clear All Modify Search
Effect of admixture species on the growth of pedunculate oak (Quercus robur L.) in a plantation established using the Szymanski Method

Wpływ gatunków domieszkowych na wzrost i pokrój dębu szypułkowego (Quercus robur L.) w uprawie założonej metodą Szymańskiego

Open access