Search Results

1 - 3 of 3 items

  • Author: Z. Fulín x
Clear All Modify Search

V rámci projektu SUSEN rozšiřuje společnost CVŘ oblast výzkumu na prostředí těžkých tekutých kovů se zaměřením korozního vlivu média na mechanické vlastnosti materiálů. Součástí je vývoj korozních autoklávů pro zkoušení tahových a únavových vlastností a také vlastností v oblasti tečení. Zkušební cela je určena pro zkoušky do teplot 600 °C s regulací obsahu kyslíku v médiu (olovo, eutektikum olovo-bismut). Pro zabezpečení těsnosti a umožnění regulace obsahu kyslíku je v systému udržována ochranná atmosféra argonu s provozním přetlakem do 2 bar. Systém je řešen jako dvoukomorové provedení, kde jedna komora slouží k přípravě korozního média a druhá komora je určena pro materiálové zkoušky. Tavící komora je řešena jako mobilní cela, kterou je možno připojit na další zkušební cely a provést přečerpání média. Zkušební cely jsou umístěny v pracovním prostoru zkušebních strojů a dimenzovány na maximální tahové zatížení 10 kN. Jsou vybaveny adaptéry pro uchycení tyčových vzorků bez závitových hlav a malých CT-vzorků. Navazující činnost bude zaměřena na vývoj měření deformace v tekutých těžkých kovech.

Abstract

Corrosion flaws in pipelines can caused severe financial losses and also can be dangerous for people. One of the most frequently damaged parts are dissimilar pipe welds. We would like to understand how corrosion process reacts on corrosion product removal. Outputs from experiment will be used for production of test specimens. For testing we chose standard dissimilar weldment used in Czech power plants. It is joint with 08Ch18N10T and 22K (GOST) steel. Joint is cut to 24 same specimens. There are exposed to flowing water solution of 5% NaCl. Half of the specimens are regularly mechanically cleaned. The joint is metallographically observed and parts with and without corrosion products are compared. Water salt solution increased pH from 7,25 to 7,86 during 31 days test and conductivity varies around 74 mS cm−1. Metallographic observation indicates that corrosion under corrosion products layer is locally speed up and causes pitting corrosion. Cleaned specimens indicate plane corrosion with lower depth. These results indicate that slag in pipeline could locally speed up corrosion depth penetration. On the other hand, solutions with abrasive particles (which can wipe out the corrosion product) will probably facilitate plane corrosion damage on pipeline walls. This test brings us another knowledge, how to simulate realistic corrosion damage for production of NDT qualification test pieces.

Abstract

To produce realistic test specimens with realistic flaws, it is necessary to develop appropriate procedure for corrosion flaw production. Tested specimens are made from steels commonly used in power plants, such as carbon steels, stainless steels and their dissimilar weldments. In this study, corrosion damage from NaCl water solution and NaCl water mist are compared. Specimens were tested with and without mechanical bending stress. The corrosion processes produced plane, pitting and galvanic corrosion. On dissimilar weldments galvanic corrosion was observed and resulted to the deepest corrosion damage. Deepest corrosion flaws were formed on welded samples. The corrosion rate was also affected by the solution flow in a contact with the specimens, which results in a corrosion-erosive wear. Produced flaws are suitable as natural crack initiators or as realistic corrosion flaws in test specimens.