Search Results

1 - 2 of 2 items

  • Author: Wojciech Górnikiewicz x
Clear All Modify Search

Abstrakt

Artykuł powstał w nawiązaniu do poprzedniego artykułu autora dotyczącego komunikacji tramwajowej w Polsce. Omawia on zagadnienie organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstw transportu tramwajowego znajdujących się na terenie Białorusi i Ukrainy. Przedstawione zostały – wzorem poprzedniego opracowania – podstawowe regulacje prawne, uwarunkowania organizacyjne przedsiębiorstw, a także zaprezentowano i omówiono informacje dotyczące tramwajów eksploatowanych w wyżej wymienionych krajach. Autor podjął również próbę podsumowania funkcjonowania komunikacji tramwajowej w Polsce w porównaniu z Białorusią i Ukrainą.

Abstrakt

Artykuł porusza zagadnienie organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstw transportu tramwajowego znajdujących się na terenie Polski. Omówione zostały w nim podstawowe regulacje prawne, uwarunkowania organizacyjne przedsiębiorstw, a także zaprezentowane i przeanalizowane dane dotyczące taboru użytkowanego przez polskich operatorów publicznego transportu zbiorowego w zakresie tramwajów.