Search Results

You are looking at 1 - 4 of 4 items for

  • Author: V. Šefl x
Clear All Modify Search
Open access

V. Šefl

Abstract

In this literature review we identify and quantify the parameters influencing the low-cycle fatigue life of materials commonly used in nuclear power plants. The parameters are divided into several groups and individually described. The main groups are material properties, mode of cycling and environment parameters. The groups are further divided by the material type - some parameters influence only certain kind of material, e.g. sulfur content may decreases fatigue life of carbon steel, but is not relevant for austenitic stainless steel; austenitic stainless steel is more sensitive to concentration of dissolved oxygen in the environment compared to the carbon steel. The combination of parameters i.e. conjoint action of several detrimental parameters is discussed. It is also noted that for certain parameters to decrease fatigue life, it is necessary for other parameter to reach certain threshold value. Two different approaches have been suggested in literature to describe this complex problem - the Fen factor and development of new design fatigue curves. The threshold values and examples of commonly used relationships for calculation of fatigue lives are included. This work is valuable because it provides the reader with long-term literature review with focus on real effect of environmental parameters on fatigue life of nuclear power plant materials.

Open access

V. Šefl, J. Rapouch and J. Stoulil

V rámci práce byly studovány možné náhrady dichromanu sodného jako inhibitoru pro chladicí vodné roztoky chloridu vápenatého. Jako alternativy byly použity směsi anodických (molybdenan, fosforečnan, křemičitan) a katodických inhibitorů (kationty ceru, vanadičnan) a oxidační látky usnadňující vznik ochranné kompaktní vrstvy magnetitu (dusičnany, dusitany). Účinnost inhibitorů byla nejprve zkoumána pomocí zrychlených měření polarizačního odporu. Na jejich základě pak byly vybrány inhibitory pro dlouhodobé expoziční testy. Jako ideální se jeví spojení „pasivujícího“ dusičnanu a katodického inhibitoru kationtu ceričitého. Tato směs vykazuje podobné snížení korozní rychlosti jako dichroman.

Open access

T. Prošek and V. Šefl

Abstract

Main factors affecting the corrosivity of water in water treatment plants and water towers and other storage facilities, observed types of corrosion degradation of stainless steel and the effect of manufacturing and surface treatment on their corrosion resistance are discussed. A list of stainless steel grades currently used in the field of treatment, transport and storage of drinking water is given together with some other suitable ones. Based on literature resources, optimal stainless steel grades are recommended as a function of water composition and treatment method.

Open access

J. Bystrianský, V. Šefl, P. Sajdl, J. Fojt and P. Bábková

Streszczenie

Podmínky aplikace vysoce legovaných austenitických ocelí lze rozdělit podle charakteru a mechanismu tvorby ochranné vrstvy, která brání jejich intenzivnější celkové korozi. Při vzniku ochranné, pasivační vrstvy mechanismem nízkoteplotní oxidace (tj. do teplot 200-300°C) mají oceli charakter materiálů korozivzdorných. Při vyšších aplikačních teplotách, kdy ochranná oxidická vrstva má charakter oxidu vysokoteplotního (při teplotách nad 300°C), slouží tyto oceli jako materiály žárovzdorné či žáropevné. Dosažení optimální korozní odolnosti v obou aplikačních oblastech závisí mj. na stavu povrchu, avšak odlišným způsobem. Rozhodující vlivy stavu povrchu jsou diskutovány v tomto článku.