Search Results

You are looking at 1 - 2 of 2 items for

  • Author: Urszula Czerniak x
Clear All Modify Search
Open access

Anna Demuth and Urszula Czerniak

Streszczenie

Celem pracy jest określenie, w jakim stopniu podejmowanie aktywności fizycznej ma związek z poczuciem jakości życia kobiet zdrowych i po leczeniu raka piersi. Badaniami objęto 196 kobiet, w tym 94 kobiety po mastektomii. Na podstawie Międzynarodowego Kwestionariusza Aktywności Fizycznej podzielono badane kobiety, w każdej z analizowanych grup, na aktywne i nieaktywne ruchowo. Poczucie jakości życia określono na podstawie kwestionariusza Jakości Życia wg Kowalika [1]. Wyniki: 1. Większość badanych kobiet pozytywnie ocenia swoje życie, przy tym wyższą satysfakcję odczuwają kobiety zdrowe. 2. Amazonki aktywne i nieaktywne ruchowo istotnie różnią się w satysfakcji i odczuwaniu pozytywnych i negatywnych emocji. Natomiast u kobiet zdrowych udział w aktywności fizycznej nie różnicował istotnie ich poczucia jakości życia. Wniosek: można uznać, że poprzez aktywność fizyczną badane kobiety po mastektomii odczuwają więcej pozytywnych uczuć i emocji, a tym samym są szczęśliwsze.

Open access

Magdalena Skrzypczak, Piotr Łaski, Urszula Czerniak and Witold Kycler

Do chronological age and selected socio-demographic factors affect quality of life in females with breast cancer?

The main aim of this study is to determine whether chronological age and selected socio-demographic factors affect quality of life in females with breast cancer. The sample group consisted of 145 females between 32.0 and 84.4 years of age, after radical surgery treatment, chemotherapy, radiotherapy and undergoing hormonotherapy. The results indicate no significant differences between individuals varied by chronological age, and by place of residence. The time elapsed since the diagnosis was a significant differentiating factor in terms of the self-reported extent of positive emotions, cognitive problems and sexual functioning. Higher educated females were more inclined to social avoidance and more severely affected by fatigue - those with partners more so than single ones. The distress related to the disease and its treatment degrades the patients' quality of life so severely that other factors, such as socio-demographic, chronological age or period since diagnosis, do not play as an important role in a subjective evaluation of quality of life. One needs to be cognizant of the variety of coexisting factors, including psychological and characterological, that contribute to the quality of life evaluation.