Search Results

You are looking at 1 - 3 of 3 items for

  • Author: Tomasz Zubala x
Clear All Modify Search
Open access

Magdalena Patro, Tadeusz węgorek and Tomasz Zubala

Ploughed-on terraces in loess landscape of strongly developed high plains

The ploughed-on terraces were one of the techniques for agricultural use of steep slopes in loess landscapes of developed high plains, the example of which is described fragment of the valley in Bartłomiejowice near Nałęczów. Giving up the agricultural use makes disappearance of those anthropogenic-erosion relief forms in the landscape structure. The authors postulate to protect - by restoring the meadow-pasture use - the characteristic enclaves of loess landscapes with ploughed-on terraces.

Open access

Tomasz Zubala and Magdalena Patro

Abstract

The growing water deficit and the increased demand for water, as well as economic problems and inadequate spatial planning in many regions indicate a necessity of developing more effective rules of programming and realisation of works concerning the water management in small catchments. The paper presents a sample analysis of the possibilities of increasing water retention in the agricultural loess catchments with periodic streams. The scope of the study included the determination of physical parameters of selected sub-catchments (geometry, soil cover, land use, etc.) and of the sources of threat to water resources, resulting from construction and geomorphological conditions. Pre-design assumptions of dammings were developed, taking into account anti-erosion protective measures, and treatments increasing the landscape retention of water were proposed. Creating surface retention objects should be an important source of water in simplified agroecosystems, especially in regions, where productivity to a great extent depends on natural weather conditions. Proper management of the fourth-order loess basin of the Ciemięga River (area of about 150 km2, the presence of 50 lateral valleys) could give a temporary reservoir retention reaching 500 thousand m3. Farmers should be encouraged to seek “own water sources” (including the accumulation of water within wasteland), using appropriate economic instruments (tax reliefs for the documented volume of retained water, e.g. in small retention reservoirs).

Open access

Bartosz Molik, Tomasz Zubala, Katarzyna Słyk, Grzegorz Bigas, Andrzej Gryglewicz and Beata Kucharczyk

Motywacja osób niepełnosprawnych do uprawiania wybranych dyscyplin paraolimpijskich (koszykówki na wózkach, rugby na wózkach i boccii)

Dotychczasowe analizy środowiska zawodników niepełnosprawnych wskazały, że o wyborze trenowania dyscypliny sportu decydują zarówno aspekty sportowe, jak i zdrowotne. Natomiast badania grup koszykarzy na wózkach sugerowały, że aspekt zdrowotny jest pomijany przez zawodników wybierających tą dyscyplinę sportu. Brak jest szczegółowych badań opisujących przyczyny, jakimi kierują się niepełnosprawni sportowcy przy wyborze rugby na wózkach i boccii. Celem pracy było określenie motywacji zawodników niepełnosprawnych do uczestniczenia w zajęciach koszykówki na wózkach, rugby na wózkach oraz boccii wraz z diagnozą środowiska uwzględniającą wiek, staż treningowy oraz objętości treningu zawodników. Materiał badań stanowiło 174 zawodników niepełnosprawnych uczestniczących w treningach koszykówki na wózkach (46), rugby na wózkach (62) i boccii (66). Do realizacji założonego celu pracy wykorzystano tzw. Participation Reason Scale (Skalę Motywów Uczestnictwa - PRS). Wyniki badań wskazały, między innymi, że zespołowe współdziałanie w sporcie oraz emocje związane ze sportem są głównymi czynnikami motywującymi osoby niepełnosprawne do uprawiania koszykówki oraz rugby na wózkach. Z kolei aspekty zdrowotne aktywności sportowej są głównymi motywami uczestnictwa w zajęciach boccii. Stopień ograniczenia możliwości funkcjonalnych jest głównym kryterium determinującym motywy uczestnictwa przez osoby niepełnosprawne w sporcie - im większa niepełnosprawność, tym większą rolę odgrywają aspekty zdrowotne sportu.