Search Results

You are looking at 1 - 2 of 2 items for

  • Author: Tatjana Novak x
Clear All Modify Search
Open access

Tatjana Novak, Nataša Sedlar and Lilijana Šprah

Izvleček

Izhodišča: Nekatere poklicne skupine so zaradi narave dela ranljivejše za razvoj poklicnega stresa, izgorelosti in psihofizičnih zdravstvenih težav. Cilj raziskave je bil opredeliti razlike v doživljanju poklicnega stresa ter proučiti sovpadanje zdravstvenih težav in izgorevanja pri zaposlenih v petih različnih poklicnih skupinah.

Metode: V raziskavo je bilo vključenih 258 udeležencev, zaposlenih v gradbeni, zdravstveni in v predelovalni dejavnosti, razvrščenih v poklicne skupine: delavci v proizvodnji (N=56 (20%), 56% moških), administrativno osebje (N=58 (20%), 18% moških), zdravstveni (N=65 (23%), 16% moških), tehnični (N=51(18%), 87% moških) in vodstveni kadri (N=55 (19%), 68% moških). Udeleženci so izpolnili vprašalnike o sociodemografskih značilnostih, zdravstvenih težavah, stresu na delovnem mestu (OSI) in o izgorelosti (OLBI).

Rezultati: V primerjavi z drugimi poklicnimi profili so delavci v proizvodnji in zdravstveni kadri izražali največjo stopnjo stresa na delovnem mestu. Pri zdravstvenih delavcih so prevladovali viri stresa, povezani z visokimi delovnimi zahtevami in omejeno avtonomnostjo, pri zaposlenih v proizvodnji pa izpostavljenost škodljivim okoljskim dejavnikom. Najpogostejše zdravstvene težave so bile utrujenost pri 56,9% zdravstvenih in 50% proizvodnih delavcev, glavoboli in težave z vidom pri 51,8% proizvodnih delavcih ter bolečine v kostno-mišičnem sistemu pri 48,2% proizvodnih delavcih. Pri zdravstvenih in administrativnih delavcih je bilo največ statistično pomembnih povezav med psihofizičnimi zdravstvenimi težavami in izgorelostjo. Približno desetina zaposlenih v vseh poklicnih skupinah je kazala znake visoke izgorelosti.

Zaključki: Zdravstveni kadri in delavci v proizvodnji so se v primerjavi s preostalimi poklicnimi skupinami izkazali kot ranljivejši za razvoj prekomernega stresa na delovnem mestu. Sopojavljanje zdravstvenih težav in izgorelosti je bilo najizrazitejše pri tehničnih in zdravstvenih kadrih.

Open access

Dominika Novak Mlakar, Tatjana Kofol Bric, Ana Lucija Škrjanec and Mateja Krajc

Abstract

Background

We assessed the incidence and characteristics of interval cancers after faecal immunochemical occult blood test and calculated the test sensitivity in Slovenian colorectal cancer screening programme.

Patients and methods

The analysis included the population aged between 50 to 69 years, which was invited for screening between April 2011 and December 2012. The persons were followed-up until the next foreseen invitation, in average for 2 years. The data on interval cancers and cancers in non-responders were obtained from cancer registry. Gender, age, years of schooling, the cancer site and stage were compared among three observed groups. We used the proportional incidence method to calculate the screening test sensitivity.

Results

Among 502,488 persons invited for screening, 493 cancers were detected after positive screening test, 79 interval cancers after negative faecal immunochemical test and 395 in non-responders. The proportion of interval cancers was 13.8%. Among the three observed groups cancers were more frequent in men (p = 0.009) and in persons aged 60+ years (p < 0.001). Comparing screen detected and cancers in non-responders with interval cancers more interval cancers were detected in persons with 10 years of schooling or more (p = 0.029 and p = 0.001), in stage III (p = 0.027) and IV (p < 0.001), and in right hemicolon (p < 0.001). Interval cancers were more frequently in stage I than non-responders cancers (p = 0.004). Test sensitivity of faecal immunochemical test was 88.45%.

Conclusions

Interval cancers in Slovenian screening programme were detected in expected proportions as in similar programmes. Test sensitivity was among the highest when compared to similar programmes and was accomplished using test kit for two stool samples.