Search Results

You are looking at 1 - 2 of 2 items for

  • Author: Robert Uberman x
Clear All Modify Search
Open access

Robert Uberman

Przesłanki dla stosowania metody opcji realnych przy wycenie niektórych złóż kopalin

Prezentowany artykuł dotyczy problematyki wyceny niezagospodarowanych złóż kopalin, z których wydobyte surowce nie mogą być sprzedawane na szerokim rynku w stanie nie przetworzonym, a ich konwersja na produkty rynkowe wymaga budowy zakładów nie mieszczących się w zakresie najszerzej nawet pojmowanej działalności górniczej. W praktyce chodzi tutaj głównie o złoża węgla brunatnego oraz wapieni i margli dla przemysłu cementowego. Trudność w ich wycenie wynika zasadniczo z dwóch okoliczności: działalność polegająca na ich eksploatacji będzie zawsze prowadzona w ramach duopolu z elektrownią lub cementownią oraz charakteryzuje je długotrwałość procesu przygotowania do eksploatacji. W konsekwencji z czterech rekomendowanych przez Kodeks POLVAL dla złóż niezagospodarowanych metod wyceny jedyną, która w praktyce może zostać wykorzystana, pomimo wielu ograniczeń, jest metoda opcji realnych.

Open access

Krzysztof Galos, Marek Nieć, Piotr W. Saługa and Robert Uberman

Abstract

Growing awareness of limits set by exhaustibility of natural resources has led to a conclusion that only through their valuation in monetary terms one may assess a comprehensive economic impact of their use. Thus mineral resources have been included from the beginning to almost all studies regarding natural resources assessments. The first result, widely recognized by international community, of researches came in the 1993 – edition of the “Handbook of National Accounting: Integrated Environmental and Economic Accounting”. One of the key outcomes of these works was a conclusion that measuring value of mineral resources for mineral raw materials production, alongside with physical flows of these materials, environment related transactions and measuring impact of the economy on the environment, should make basic pillars of this newly designed system, later named as the System of Integrated Environmental and Economic Accounts (SEEA). As implementation of SEEA is still in a primary stage, many methodological issues remain unsolved. This article attempts to enumerate achievements made so far and indicate issues in need for further development.

Taking into account the importance of mineral resources for further economic development of Poland authors indicate a necessity to develop and implement methodologies for monetary assessment of resources/reserves available, extracted and depleted in order to form a methodological base for a meaningful policy of sustainable growth. The special challenge results from monetary assessment of explored but yet undeveloped mineral deposits.