Search Results

You are looking at 1 - 3 of 3 items for

  • Author: Mojca Gabrijelčič Blenkuš x
Clear All Modify Search
Open access

Verena Koch, Mojca Gabrijelčič Blenkuš, Matej Gregorič and Stojan Kostanjevec

Abstract

Introduction: In this research, we carried out an analysis of risk factors due to precarious nutrition among the adult population in Slovenia and correlated the risks with biological and sociodemographic variables.

Methods: Descriptive and quantitative methods were applied. The data were collected by a structured interview on a sample of 1,193 adults from Slovenia. The biological and sociodemographic variables were then correlated with particular risk factors. The data was analysed using a statistical analysis program SPSS.

Results: It was found that only 4.7% of the population practice healthy nutritional diets, 22.5% can be considered as acceptable and 62.8% of the diets were classified as unhealthy. The most frequent risk factor is due to insufficient intake of grains, fish and vegetables as well as too much fried food and beverages with added sugar and red meat. In finding the correlations between biological and sociodemographic variables and risk factors, we found some correlations. The results also show that unhealthy nutrition is more frequent among the population with below average material standards and lower educational levels, people living in smaller communities, the young, people with high BMI, those living in eastern regions of Slovenia and students.

Conclusion: The results indicate that more effort should be made to target activities towards those groups where several risk factors were found and develop a complex approach to developing healthy nutritional life styles.

Open access

Helena Koprivnikar, Tina Zupanič, Vesna Pucelj and Mojca Gabrijelčič Blenkuš

Izvleček

Uvod: Medicinske sestre lahko s svetovanjem za opustitev kajenja pomembno prispevajo k zmanjšanju rabe tobaka; pri tem jih pomembno ovira njihovo lastno kajenje. Namen raziskave je prikazati kadilske navade te poklicne skupine v Sloveniji.

Metode: Analiza temelji na podatkih iz presečne raziskave na nacionalno reprezentativnem vzorcu medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov (spletna anketa). Naključno izbrani člani Zbornice zdravstvene in babiške nege so se odzvali v 51% (N =1.500), o tem, ali kadijo ali ne, pa smo dodatno pridobili podatke še od 218 oseb, ki sicer v anketi niso želele sodelovati.

Rezultati: V Sloveniji kadi 20,9% medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, več moških (32,9%) kot žensk (19,6%), več tistih s srednjo stopnjo izobrazbe (25,1%) kot z višjo ali več (12,1%), z nižjo samooceno materialnega standarda, ki ne živijo s partnerjem in ki nimajo (predšolskih) otrok ter med njihovimi najbližjimi sodelavci, prijatelji in sorodniki kadi nadpovprečen delež oseb. Več kot polovica (52,9%) jih je začela kaditi med šolanjem na srednjih šoli, znaten delež (15,6%) pa tudi v prvih letih zaposlitve. 20% jih navaja, da v ustanovi, v kateri delajo, zaposleni kršijo prepoved kajenja.

Zaključek: Kajenje med medicinskimi sestrami, babicami in zdravstvenimi tehniki je v Sloveniji še vedno prepogost pojav ter lahko znatno vpliva na njihovo poslanstvo in delo na področju promocije nekajenja in pomoči pri opuščanju kajenja. Pomembno je, da za to poklicno skupino okrepimo promocijo nekajenja že od začetka šolanja in organiziramo ustrezne programe opuščanja kajenja.

Open access

Mojca Gabrijelčič Blenkuš, Metka Mencin Čeplak, Maja Bajt, Aleš Korošec, Janet Klara Djomba, Jožica Maučec Zakotnik, Cirila Hlastan Ribič and Helena Jeriček Klanšček

Abstract

Background: Numerous studies have found significant gender differences in health-related behaviour, while a lower number analyse these differences within the gender. The aim of the article is to analyse the differences in individual health-related behaviour indicators among women from different educational groups in Slovenia.

Methods: The analysis is based on the CINDI Health Monitor (2008) survey for Slovenia. The nationally representative sample was chosen using probability sampling and the analysis included 4,237 women aged 25 to 74. The independent variables are: education, in consideration of age, community type, region of residence, the presence of a partner and children and self-perceived social class. The dependent variables are health-related behaviours: nutrition, physical activity, sleeping, stress and care for own health. By comparing averages in health-related behaviour with education and other factors and by classifying participants into homogenous groups, we were able to show differences in health-related behaviour in women with different educational attainment.

Results: Individual health-related behaviour indicators show statistically significant differences between groups of women with different educational attainment; however these are neither very distinct nor unambiguous. Women with a higher educational attainment evaluate the majority of the indicators more favourably than women in other educational groups, but differences can also be found within the group of women with a higher educational attainment. The differences in the health-related behaviour of women with a lower educational attainment are relatively blurred.

Conclusion: The relatively small differences in health-related behaviour can be partially explained by existing differences within the group of women with a higher educational attainment and the fact that the group of women with the lowest educational attainment does not have the worst health-related behaviour indicators, which affects the greater equality in health-related behaviour. On the other hand, the well-established universal and targeted family and child care policies, which have been implemented in Slovenia for decades, also affect these results.