Search Results

You are looking at 1 - 1 of 1 items for

  • Author: Mikołaj Protasowicki x
Clear All Modify Search
Open access

Edward Meller, Edward Niedźwiecki, Mikołaj Protasowicki, Ryszard Malinowski, Adam Sammel and Grzegorz Jarnuszewski

Wpływ Niekontrolowanych Wysypisk Odpadów na Niektóre Chemiczne Właściwości Gleb Organicznych Oraz Mineralnych Wytworzonych z Glin i Iłów w Województwie Zachodniopomorskim