Search Results

You are looking at 1 - 5 of 5 items for

  • Author: Marta Bąk x
Clear All Modify Search
Open access

Krzysztof Bąk and Marta Bąk

Abstract

Bąk, K. and Bąk M. 2013. Foraminiferal and radiolarian biostratigraphy of the youngest (Late Albian through Late Cenomanian) sediments of the Tatra massif, Central Western Carpathians. Acta Geologica Polonica, 63 (2), 223-237. Warszawa.

The foraminiferal and radiolarian biostratigraphy of selected sections of the Zabijak Formation, the youngest sediments of the Tatra massif (Central Western Carpathians), have been studied. Benthic foraminifers, mainly agglutinated species, occur abundantly and continuously throughout the studied succession, while planktic foraminifers are generally sparse. Five planktic and two benthic foraminiferal zones have been recognized. The marly part of the Zabijak Formation comprises the Pseudothalmanninella ticinensis (Upper Albian) through the Rotalipora cushmani (Upper Cenomanian) planktic foraminiferal zones, and the Haplophragmoides nonioninoides and Bulbobaculites problematicus benthic foraminiferal zones. The radiolarians were recognized exclusively in the Lower Cenomanian part of the formation.

Open access

Andrzej Ślączka, M. Gasiñski, Marta Bąk and Godfrid Wessely

The clasts of Cretaceous marls in the conglomerates of the Konradsheim Formation (Pöchlau quarry, Gresten Klippen Zone, Austria)

Investigations were carried out on foraminiferids and radiolaria from redeposited clasts within the conglomerates of the Konradsheim Formation (Gresten Klippen Zone) in the area of the Pöchlau hill, east of Maria Neustift. These shales and marls are of Middle to Late Jurassic and Early Cretaceous age. In the latter clasts, foraminiferal assemblages with Tritaxia ex gr. gaultina as well as radiolaria species Angulobracchia portmanni Baumgartner, Dictyomitra communis (Squinabol), Hiscocapsa asseni (Tan), Pseudodictyomitra lodogaensis Pessagno, Pseudoeucyrtis hanni (Tan), Rhopalosyringium fossile (Squinabol) were found. In one block from the uppermost part of the sequence there is an assemblage with Caudammina (H) gigantea, Rotalipora appenninica and Globotruncana bulloides. However, the brecciated character of this block and occurrence near a fault suggest that it was probably wedged into the conglomerates of the Konradsheim Formation during tectonic movements. In pelitic siliceous limestones below the Konradsheim Limestone radiolarian assemblages of Middle Callovian to Early Tithonian age were found. They enable correlation with the Scheibbsbach Formation. In a marly sequence, above the conglomeratic limestone, the foraminiferal assemblages contain taxa from mid-Cretaceous up to Paleocene. The present biostratigraphic investigation confirmed the previous stratigraphic assignments and imply clearly that the sedimentation of deposits similar to the Konradsheim Formation also occurred at the end of the Early Cretaceous and deposition of conglomeratic limestones within the Gresten Klippen Zone, and especially within the Konradsheim Formation, was repeated several times during the Late Jurassic and Early Cretaceous.

Open access

Małgorzata Mraz, Urszula Nowacka, Anna Skrzek, Maciej Mraz, Agnieszka Dębiec-Bąk and Marta Sidorowska

Stabilność posturalna osób płci żeńskiej w wieku 8-22 lat w świetle badań posturograficznych

Kontrola postawy ciała jest przejawem bardzo precyzyjnej koordynacji nerwowo-mięśniowej wszystkich segmentów ciała, dzięki której człowiek utrzymuje równowagę w każdych warunkach. Postawę człowieka charakteryzuje pionowe ustawienie osi ciała względem małej płaszczyzny podparcia, co powoduje niestabilność posturalną. Dlatego stała regulacja postawy ciała przez system kontroli postawy zapewnia jej stabilność. Postawa ciała człowieka oraz jej stabilność ulegają modyfikacji wraz z rozwojem osobniczym, czyli podczas wzrostu, rozwoju, dojrzewania oraz starzenia się. Celem pracy jest ocena stabilności posturalnej dziewczą w wieku 8-22 lat na podstawie wielkości parametrów posturograficznych. Badania sprawności działania układu równowagi wykonano zestawem pomiarowym — Posturograf firmy Pro-Med. Badanie wykonano z kontrolą wzrokową i po zamknięciu oczu. Analizie poddano wielkość pola powierzchni stabilogramu, wskaźnik oscylacji COP oraz długość stabilogramu. Uzyskano zróżnicowany obraz stabilności postawy ciała w badanych grupach. Wzrost wielkości parametrów posturograficznych zaobserwowano u ośmiolatek, natomiast zmniejszenie u dziewcząt 15-16-letnich oraz 20-22-letnich. Tym samym wykazano istotnie słabszą stabilność postawy ciała w pozycji stojącej 8-letnich dziewczynek. Zbadano również udział płaszczyzny czołowej i strzałkowej w oscylacji COP. Analiza ta wykazała zróżnicowanie wskaźnika WCOP oraz normalizację wychwiań ciała podczas utrzymania równowagi w pozycji stojącej u kobiet 20-22-letnich. Posturograficzna ocena stabilności posturalnej dzieci, młodzieży i osób dorosłych (kobiet) wykazała w tych grupach wieku dynamikę zmian w procesie utrzymywania równowagi w pozycji stojącej.

Open access

Krzysztof Bąk, Marta Bąk, Zbigniew Górny and Anna Wolska

Abstract

Hemipelagic green clayey shales and thin muddy turbidites accumulated in a deep sea environment below the CCD in the Skole Basin, a part of the Outer Carpathian realm, during the Middle Cenomanian. The hemipelagites contain numerous radiolarians, associated with deep-water agglutinated foraminifera. These sediments accumulated under mesotrophic conditions with limited oxygen concentration. Short-term periodic anoxia also occurred during that time. Muddy turbidity currents caused deposition of siliciclastic and biogenic material, including calcareous foramini-fers and numerous sponge spicules. The preservation and diversity of the spicules suggests that they originate from disarticulation of moderately diversified sponge assemblages, which lived predominantly in the neritic-bathyal zone. Analyses of radiolarian ecological groups and pellets reflect the water column properties during the sedimentation of green shales. At that time, surface and also intermediate waters were oxygenated enough and sufficiently rich in nutri-ents to enable plankton production. Numerous, uncompacted pellets with nearly pristine radiolarian skeletons inside show that pelletization was the main factor of radiolarian flux into the deep basin floor. Partly dissolved skeletons indicate that waters in the Skole Basin were undersaturated in relation to silica content. Oxygen content might have been depleted in the deeper part of the water column causing periodic anoxic conditions which prevent rapid bacterial degra-dation of the pellets during their fall to the sea floor.

Open access

Andrzej Ślączka, Marta Bąk, Clemens Pfersmann, Veronika Koukal, Michael Wagreich, Szymon Kowalik and Martin Maslo

Abstract

Two sections of the klippen zones in the Wienerwald area have been investigated for their stratigraphy: (1) The Gern section of the Main Klippen Zone, a part of the Gresten Klippen Zone, and (2) the St. Veit Klippen Zone in the Lainz Tunnel and the neighboring outcrops in western Vienna. New biostratigraphic data are based on radiolaria from siliceous intervals and a few findings of calcareous nannofossils from marlstones. In the Gresten Klippen Zone, radiolarian assemblages from limestones of the Gern locality indicate a middle Oxfordian to early Kimmeridgian age of the Scheibbsbach Formation.

Radiolarian and nannofossil data from the St. Veit Klippen Zone in the Lainz railway tunnel locality, as well as correlated outcrops from the Lainzer Tiergarten and the Gemeindeberg in the southwest of Vienna, indicate the presence of mainly Bajocian to lower Oxfordian red radiolarites and cherts (Rotenberg Formation). Siliceous, grey limestones and cherts of the Fasselgraben Formation range from the upper Oxfordian–Kimmeridgian to the Valanginian–Barremian.

The Main Klippen Zone was derived from the European margin to the north, and this zone is regarded as a Helvetic paleogeographic unit. The St. Veit Klippen Zone in the Lainz Tunnel section contains no ophiolitic material and shows a tectonic contact with the surrounding Rhenodanubian nappe system, which indicates no primary sedimentary contact of the St. Veit Klippen Zone with the Flysch units, as well as demonstrating the presence of two structurally separated Alpine tectonic units. Thus, a direct correlation with the Ybbsitz Zone is not supported, and an original paleogeographic position in the transition from the Penninic Ocean to the Austroalpine continental fragment is proposed.