Search Results

You are looking at 1 - 3 of 3 items for

  • Author: Marta Aleksandrowicz-Trzcińska x
Clear All Modify Search
Open access

Tadeusz Andrzejczyk, Marta Aleksandrowicz-Trzcińska and Henryk Żybura

Wpływ cięć rębnych na zagęszczenie, wzrost i stan zdrowotny odnowień naturalnych sosny w warunkach Nadleśnictwa Tuszyma

Open access

Włodzimierz Buraczyk, Henryk Szeligowski, Stanisław Drozdowski and Marta Aleksandrowicz-Trzcińska

Wpływ wilgotności i gatunku gleby na wzrost mikoryzowanych sadzonek sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.)

Open access

Tomasz Oszako, Jacek Olchowik, Adam Szaniawski, Stanisław Drozdowski and Marta Aleksandrowicz-Trzcińska