Search Results

1 - 3 of 3 items

  • Author: Marko Ogorevc x
Clear All Modify Search
The EQ-5D health states value set for Slovenia

The EQ-5D health states value set for Slovenia

Background: Among other uses, the subjective valuation of health care is also used in economic analyses, through which we are trying to determine the relative cost effectiveness of health technologies. Since cost effectiveness studies are very demanding and take a relatively long time to give results, the parallel estimation of the values of health states would represent an additional and, above all, unnecessary burden. The values of health states are therefore calculated in a separate study. The primary objective of the study is the derivation of a value set for the EQ-5D defined health states for Slovenia while controlling contextual bias.

Methods: According to our knowledge, spatial econometrics has never before been used for the purpose of estimating the EQ-5D valuation set. A value set for the EQ-5D health states for Slovenia is presented, based on data from research carried out in 2005. For calculating the value set, a spatial econometric estimator was chosen since it gave better results than the ordinary least squares (OLS) method. To control for contextual bias, a spatial variable was included in the model. Contextual bias has not been excluded from any of the calculated EQ-5D value sets.

Results: The EQ-5D defined value set for Slovenia is logically consistent. The defined model has a very good fit. The comparison of models with and without the spatial variable showed that controlling for contextual bias by including the spatial variable improves the fit of the model and produces slightly better results.

Conclusions: Due to the good fit of model and logically consistent valuations, the value set can be used in health-related economic and population analyses. Special attention is given to the exclusion of a contextual bias from the model to improve the fit of the model and change the priority settings.

Open access
Spatial analysis of non-urgent ambulance transport: a possibility of overnight stay for radiotherapy patients at the Institute of Oncology

Prostorska Analiza Nenujnih Reševalnih Prevozov: Možnost Uvedbe Nočitev za Bolnike, Ki Se Vozijo na Obsevanje na Onkološki Inštitut

Uvod: Onkološkim bolnikom, ki se vozijo na obsevanje, v Sloveniji ni ponujena možnost nočitve v kraju, kjer poteka obsevanje. V analizi smo proučili želje bolnikov glede nočitev in stroškovno ovrednotili različne kombinacije prevoza in nočitev.

Metode. Podatke o željah bolnikov smo dobili z anketiranjem bolnikov, ki so prišli na obsevanje na Onkološki inštitut v Ljubljani na določen dan. Za oceno preferenc smo uporabili regresijsko drevo CART, različne možnosti plačevanja prevozov in nočitev pa smo stroškovno ovrednotili z izračunom točke preloma ter na podlagi uradnih dokumentov, ki urejajo financiranje nenujnih reševalnih prevozov.

Rezultati: Analiza podatkov je pokazala, da je nočitev bolnikov ekonomsko smotrna, če je razdalja večja od 38 km in ob predpostavki, da je cena nočitve 40 evrov. 55 % vseh anketirancev se na obsevanje raje vozi, 20 % bi raje prenočevalo v Ljubljani, ostali pa se niso mogli odločiti zaradi pomanjkanja informacij. Pri bolnikih, ki ne uporabljajo reševalnega vozila, je analiza z odločitvenim drevesom pokazala, da bi raje prenočevali predvsem tisti bolniki, ki so oddaljeni več kot 24 km in mlajši od 37 let. Celotni stroški sedanjega načina prevozov znašajo 3,31 milijonov evrov letno.

Zaključki: Finančno najbolj smotrna rešitev je sprememba načina financiranja prevozov ter hkratna uvedba pravice do nočitev za oddaljene bolnike, s čimer bi stroške zmanjšali za 57 %. V primeru, da sprememba načina financiranja prevozov ni mogoča, je vsebinsko najbolj primerna rešitev uvedba pravice do nočitve v Ljubljani za oddaljene bolnike, saj prihranek stroškov znaša 17 % glede na trenutno stanje.

Open access
Effects of the European Common Agricultural Policy on Preserving Biodiversity: Farmland Birds in Slovenia

Abstract

This paper assesses the effects of agricultural payments on changes in farmland bird diversity in Slovenia. Diversity was measured by Shannon index, while the impacts were estimated with the first-difference estimator on panel data for municipalities with and without special protection areas for birds. The effects of agricultural payments on farmland biodiversity require that the balance of financial instruments be taken into account when the agricultural policy is being drafted. The effects of payments in municipalities with and without special protection areas indicate the need to consider the landscape perspective and adapt schemes to landscape type while preparing the national agricultural policy.

Open access