Search Results

You are looking at 1 - 1 of 1 items for

  • Author: Marianna Barlak x
Clear All Modify Search
Open access

Marianna Barlak and Rafał Czekalski

Streszczenie

W prezentowanym opracowaniu podjęto analizę poglądow i postaw wobec niepełnosprawności na przestrzeni dziejow cywilizacji zachodniej. Wskazano także na pewne uproszczenia, a nierzadko przekłamania, ktore pojawiały się w opisie analizowanej rzeczywistości, głownie pod wpływem pewnych ideologii. W części drugiej opracowania poddano analizie ewolucję pedagogiki specjalnej, ukazując uwarunkowania tegoż rozwoju, a także zmieniającą się - w związku z tym - sytuację człowieka słabego. W części tej przedstawiono także zagrożenia zdrowia i rozwoju człowieka, jakie niesie wspołczesna kultura, zwłaszcza dla człowieka słabego. W końcowej, trzeciej części opracowania przedstawiono propozycje działań edukacyjnych, ktore w konsekwencji mogą doprowadzić do właściwych (dobrych) zmian społecznych, poprawiających trudną sytuację i relacje osob słabych.