Search Results

1 - 2 of 2 items

  • Author: Maria Kozłowska-Skrzypczak x
Clear All Modify Search

Streszczenie

W procesie przygotowania komórek krwiotwórczych (k.k.) do transplantacji istotne jest wdrożenie oraz utrzymanie procedur pozwalających na zachowanie mikrobiologicznego bezpieczeństwa przeszczepu. Do głównych źródeł zanieczyszczenia przeszczepu należy: powietrze, personel, woda oraz materiał. Kontaminacja przeszczepu może mieć miejsce na etapie pozyskania, przetwarzania oraz dystrybucji k.k. Jakość materiału transplantacyjnego powinna być kontrolowana na wszystkich kluczowych etapach jego przetwarzania. Bankowanie k.k. może odbywać się w systemie otwartym lub zamkniętym. System przetwarzania k.k., otwarty lub zamknięty, znacząco wpływa m. in. na kryteria kwalifikacji pomieszczeń oraz przygotowania pracowników do pracy. Jednakże niezależnie od systemu przetwarzania k.k., kontrola mikrobiologiczna powinna obejmować zarówno materiał transplantacyjny, jak i środowisko jego przewarzania. Formalne wymogi dla banków komórek zawarte są w Rozporządzeniach Unii Europejskiej, Ustawie Transplantacyjnej oraz Rozporządzeniach Ministra Zdrowia. Wdrożenie oraz utrzymanie procedur odpowiedniego przygotowania pracowników, sprzętów oraz pomieszczeń do pracy w znaczący sposób wpływają na zmniejszenie ryzyka kontaminacji przeszczepu, a tym samym na kliniczne parametry leczenia transplantacyjnego.

Abstract

The objective of this paper is to present the process of the national and international accreditation leading to the establishment of the first certified chimeric antigen receptor T (CAR-T) Cell Unit in Poland on the basis of the Department of Hematology and Bone Marrow Transplantation in Poznan University of Medical Sciences and first successful CAR-T therapy in Poland. During 12 months from the initial decision to establish the CAR-T Cell Unit to the application of CAR-T cell treatment in the first patient, the center had to undergo the multidisciplinary external and internal training, as well as the adaptation of multiple procedures within the Transplant Unit and Stem Cell Bank. In order to get accreditation for the implementation of CAR-T cell therapy, an initial training of the team involved in handling cellular products and patient care was organized and updated as a continuous process. The Department fulfilled the site-selection international criteria. The first patient diagnosed for refractory/relapsed DLBCL was qualified, and finally CAR-T cells were administered with successful clinical outcome.