Search Results

1 - 3 of 3 items

  • Author: Marek Hus x
Clear All Modify Search
Advances in hematology – research that revolutionized patient care

Abstract

In the last decades, substantial strides have been made in the diagnosis, treatment, and prevention of blood diseases. The new drugs to be used in combination with cytostatic therapy have been developed, based on increased understanding of the biology of neoplasia. The diagnosis of several diseases is based exclusively on cytogenetic and molecular analysis which has become a part of routine diagnostic management. Moreover, molecular definition has allowed the introduction of therapy targeted at molecular change characteristic for a given disease. The introduction of novel agents for the treatment of hematological disorders has resulted in a great improvement in response rate and median survival.

The aim of this study is to show advances and possible future directions in the treatment of chosen hematological malignancies during the recent decades.

Open access
Skuteczne leczenie ibrutynibem chorego na przewlekłą białaczką limfocytową z obecnością delecji 17p – opis przypadku
A 62-year-old patient with CLL and 17p deletion successfully treated with ibrutinib – a case report

Streszczenie

W pracy przedstawiono przypadek 62-letniego chorego na PBL z obecnością delecji 17p, u którego zastosowanie immunochemioterapii nie przyniosło oczekiwanego efektu. Dopiero leczenie ibrutynibem doprowadziło do remisji częściowej choroby (zmniejszenia limfadenopatii, normalizacji obrazu morfologii krwi).

Open access
Zespół hemofagocytowy indukowany terapią hormonalną – studium przypadku klinicznego

Streszczenie

Zespół hemofagocytowy (ang. hemophagocytic lymphohistiocytosis – HLH) charakteryzuje się nieprawidłową aktywacją układu immunologicznego, u podłoża której leżą zmiany genetyczne lub nabyte zaburzenia cytotoksyczności limfocytów T i NK. Objawy kliniczne są niespecyficzne i różnorodne, a postawienie rozpoznania, pomimo dostępności badań dodatkowych, jest niezwykle trudne. W artykule zaprezentowano przypadek kliniczny chorej, u której pierwotnie w obrazie klinicznym dominowała nawracająca gorączka oraz zmiany skórne sugerujące rozpoznanie rumienia guzowatego. Pomimo rozpoczęcia steroidoterapii oraz stosowania empirycznej antybiotykoterapii stan pacjentki nie ulegał poprawie. Do objawów klinicznych dołączyły się splenomegalia oraz zaburzenia w badaniach dodatkowych: trójukładowa cytopenia, hiperferrytynemia, hipertriglicerydemia, hipofibrynogenemia. Ponadto w obrazie histopatologicznym szpiku kostnego stwierdzono obecność hemofagocytów. Na podstawie obrazu klinicznego oraz badań dodatkowych postawiono rozpoznanie HLH. W terapii zastosowano chemioterapię zgodnie z protokołem HLH-2004, uzyskując całkowitą remisję.

Open access