Search Results

You are looking at 1 - 2 of 2 items for

  • Author: Maciej Mraz x
Clear All Modify Search
Open access

Beata Krawczyk-Horocch, Maciej Mraz, Małgorzata Mraz and Krystyna Markocka-Mączka

Przyczyny występowania przepuklin brzusznych u pacjentów poddawanych operacyjnej plastyce

Obserwacji i badaniom poddano grupę chorych operowanych z powodu przepuklin. Materił analizowano pod ką-tem występowania przepuklin i ich związku z nadwagą, wiekiem, trybem zycia, poziomem wykształcenia, miejscem zamieszkania i cięzką pracą fizyczną pacjentów. W pracy poddano takze analizie związek między występowaniem powikłań pooperacyjnych a otyłością, rodzajem znieczulenia i sposobem wykonania zabiegu operacyjnego oraz przedstawiono metody usprawniania przed- i pooperacyjnego stosowane u pacjentów poddawanych plastyce przepuklin. Badaniem objęto grupę 50 pacjentów Kliniki Chirurgii Przewodu Pokarmowego i Chirurgii Ogólnej Akademii Medycznej we Wrocławiu leczonych operacyjnie z powodu przepuklin brzusznych. Grupę tę stanowiło 16 kobiet i 34 męzczyzn w wieku od 23 do 80 lat. Wyniki badań odnotowywano w specjalnie przygotowanej karcie badania zawierającej informacje ogólne i związane z tematyką badań. Analiza wyników ujawniła, ze występująca nadwaga u badanych chorych mogła mieć istotny wpływ na powstanie przepuklin brzusznych oraz ze na rozwój przepuklin, poza otyłością, mogą mieć wpływ czynniki pośrednie, takie jak wiek, tryb zycia, cięzka praca fizyczna i poziom wykształcenia. Wykazano takze, ze stosowany rodzaj znieczulenia, lokalizacja i wielkość przepukliny oraz związa-ny z tym sposób wykonania zabiegu operacyjnego mogą mieć wpływ na powstawanie powikłań pooperacyjnych, szczególnie w zakresie układu oddechowego oraz ze współistniejące choroby zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia powikłań pooperacyjnych.

Open access

Małgorzata Mraz, Urszula Nowacka, Anna Skrzek, Maciej Mraz, Agnieszka Dębiec-Bąk and Marta Sidorowska

Stabilność posturalna osób płci żeńskiej w wieku 8-22 lat w świetle badań posturograficznych

Kontrola postawy ciała jest przejawem bardzo precyzyjnej koordynacji nerwowo-mięśniowej wszystkich segmentów ciała, dzięki której człowiek utrzymuje równowagę w każdych warunkach. Postawę człowieka charakteryzuje pionowe ustawienie osi ciała względem małej płaszczyzny podparcia, co powoduje niestabilność posturalną. Dlatego stała regulacja postawy ciała przez system kontroli postawy zapewnia jej stabilność. Postawa ciała człowieka oraz jej stabilność ulegają modyfikacji wraz z rozwojem osobniczym, czyli podczas wzrostu, rozwoju, dojrzewania oraz starzenia się. Celem pracy jest ocena stabilności posturalnej dziewczą w wieku 8-22 lat na podstawie wielkości parametrów posturograficznych. Badania sprawności działania układu równowagi wykonano zestawem pomiarowym — Posturograf firmy Pro-Med. Badanie wykonano z kontrolą wzrokową i po zamknięciu oczu. Analizie poddano wielkość pola powierzchni stabilogramu, wskaźnik oscylacji COP oraz długość stabilogramu. Uzyskano zróżnicowany obraz stabilności postawy ciała w badanych grupach. Wzrost wielkości parametrów posturograficznych zaobserwowano u ośmiolatek, natomiast zmniejszenie u dziewcząt 15-16-letnich oraz 20-22-letnich. Tym samym wykazano istotnie słabszą stabilność postawy ciała w pozycji stojącej 8-letnich dziewczynek. Zbadano również udział płaszczyzny czołowej i strzałkowej w oscylacji COP. Analiza ta wykazała zróżnicowanie wskaźnika WCOP oraz normalizację wychwiań ciała podczas utrzymania równowagi w pozycji stojącej u kobiet 20-22-letnich. Posturograficzna ocena stabilności posturalnej dzieci, młodzieży i osób dorosłych (kobiet) wykazała w tych grupach wieku dynamikę zmian w procesie utrzymywania równowagi w pozycji stojącej.