Search Results

You are looking at 1 - 2 of 2 items for

  • Author: Lilijana Šprah x
Clear All Modify Search
Open access

Saša Zorjan, Urška Smrke and Lilijana Šprah

Abstract

Background

Domestic violence is recognized as a public health problem with a high prevalence in the general population. Healthcare professionals play an important role in the recognition and treatment of domestic violence. Hence, conducting research on factors that facilitate or inhibit appropriate actions by healthcare professionals is of the upmost importance. The objective of the study was to examine the relationship between healthcare professionals’ attitudes toward the acceptability of domestic violence and their responses when dealing with victims of domestic violence.

Methods

The sample consisted of 322 healthcare professionals (physicians, dentists, nursing staff and other healthcare workers; 85.2% female), who completed a questionnaire, assessing their attitudes towards domestic violence, experience, behaviour and perceived barriers in recognizing and treating domestic violence in the health care sector. The study was cross-sectional and used availability sampling.

Results

The results showed no significant differences in domestic violence acceptability attitudes when comparing groups of healthcare professionals who reported low or high frequency of domestic violence cases encounters. Furthermore, we found that domestic violence acceptability attitudes were negatively associated with action taking when the frequency of encounters with domestic violence cases was high and medium. However, the attitudes were not associated with action taking when the frequency of encounters with domestic violence cases was low.

Conclusions

The results highlight the important role of attitudes in action taking of healthcare professionals when it comes to domestic violence. This indicates the need for educational interventions that specifically target healthcare professionals’ attitudes towards domestic violence.

Open access

Tatjana Novak, Nataša Sedlar and Lilijana Šprah

Izvleček

Izhodišča: Nekatere poklicne skupine so zaradi narave dela ranljivejše za razvoj poklicnega stresa, izgorelosti in psihofizičnih zdravstvenih težav. Cilj raziskave je bil opredeliti razlike v doživljanju poklicnega stresa ter proučiti sovpadanje zdravstvenih težav in izgorevanja pri zaposlenih v petih različnih poklicnih skupinah.

Metode: V raziskavo je bilo vključenih 258 udeležencev, zaposlenih v gradbeni, zdravstveni in v predelovalni dejavnosti, razvrščenih v poklicne skupine: delavci v proizvodnji (N=56 (20%), 56% moških), administrativno osebje (N=58 (20%), 18% moških), zdravstveni (N=65 (23%), 16% moških), tehnični (N=51(18%), 87% moških) in vodstveni kadri (N=55 (19%), 68% moških). Udeleženci so izpolnili vprašalnike o sociodemografskih značilnostih, zdravstvenih težavah, stresu na delovnem mestu (OSI) in o izgorelosti (OLBI).

Rezultati: V primerjavi z drugimi poklicnimi profili so delavci v proizvodnji in zdravstveni kadri izražali največjo stopnjo stresa na delovnem mestu. Pri zdravstvenih delavcih so prevladovali viri stresa, povezani z visokimi delovnimi zahtevami in omejeno avtonomnostjo, pri zaposlenih v proizvodnji pa izpostavljenost škodljivim okoljskim dejavnikom. Najpogostejše zdravstvene težave so bile utrujenost pri 56,9% zdravstvenih in 50% proizvodnih delavcev, glavoboli in težave z vidom pri 51,8% proizvodnih delavcih ter bolečine v kostno-mišičnem sistemu pri 48,2% proizvodnih delavcih. Pri zdravstvenih in administrativnih delavcih je bilo največ statistično pomembnih povezav med psihofizičnimi zdravstvenimi težavami in izgorelostjo. Približno desetina zaposlenih v vseh poklicnih skupinah je kazala znake visoke izgorelosti.

Zaključki: Zdravstveni kadri in delavci v proizvodnji so se v primerjavi s preostalimi poklicnimi skupinami izkazali kot ranljivejši za razvoj prekomernega stresa na delovnem mestu. Sopojavljanje zdravstvenih težav in izgorelosti je bilo najizrazitejše pri tehničnih in zdravstvenih kadrih.