Search Results

You are looking at 1 - 6 of 6 items for

  • Author: Krzysztof Urban x
Clear All Modify Search
Open access

Monika Wierzbicka, Katarzyna Urban, Marek Murawski and Krzysztof Wronecki

Występowanie i czynniki ryzyka nietrzymania moczu u kobiet

Nietrzymanie moczu (Urinary Incontinence - UI) u kobiet zostało uznane za chorobę społeczną ponieważ dotyczy ona ponad 5% społeczeństwa. Częstość występowania wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet w różnych grupach wiekowych szacuje się na 22 do 45%. Cel pracy: W pracy podjęto próbę oceny występowania i czynników ryzyka nietrzymania moczu u kobiet. Materiał i metody: Badania przeprowadzono u 17 pacjentek z wysiłkowym nietrzymaniem moczu, które zostały zakwalifikowane do zabiegu operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu. U wszystkich przeprowadzono wywiad, badanie ginekologiczne i diagnostykę urodynamiczną. Spośród czynników ryzyka analizowano: wiek, BMI, przeszłość położniczą (przebyte porody, poronienia i cięcia cesarskie) oraz operacje urologiczne i ginekologiczne. Wyniki: Średni wiek pacjentek wyniósł 55,6 roku (37-79). Wartość BMI średnio wynosił 27 (otyłość). Wszystkie pacjentki były aktywne zawodowo, w większości były wieloródkami. Przeszłość operacyjną odnotowano w 9 przypadkach. Wnioski: Czynniki ryzyka występowania wysiłkowego nietrzymania moczu sklasyfikowano jako uroginekologiczne, konstytucjonalne i środowiskowe (np. okres pomenopauzalny, liczne porody, obciążająca praca fizyczna, podwyższony wskaźnik masy ciała, operacje w miednicy mniejszej). Wnikliwa analiza czynników ryzyka pozwoliła na poznanie patogenezy choroby, wpływu czynników środowiskowych, kulturowych i anatomicznych oraz opracowanie metod zapobiegania występowania choroby i poprawy wyników leczenia.

Open access

Katarzyna Urban, Zofia Ignasiak, Krzysztof Wronecki and Anna Skrzek

Summary

Study aim: the aim of the study was to observe the dynamics of changes in postural symmetry in infants during the first year of life, undergoing a therapy using the NDT-Bobath method.

Material and methods: the study included a group of 60 term infants diagnosed with central coordination disorder. The course of psychomotor development in the children was compared with a control group of peers aged 3 and 12 months. Group I (study group) consisted of 40 infants who had been subjected to treatment using the NDT-Bobath method. Group II (control group) consisted of 20 infants who, by the decision of the parents, did not undergo the therapy. In group I, four studies were carried out at an interval of every 3 months ± 1 week. In group II, studies were carried out during the 3rd and 12th month.

Results: symmetry in body position patterns and movement patterns were analysed. Three levels of a child’s body were subject to the assessment of symmetry. In each study disparities in movement patterns of the left and right side were assessed. Individual features were expressed using scores, according to the principle of the higher the score, the more intense asymmetry.

Conclusions: 1. The observed changes in body postural asymmetry in infants during the first year of life are more favourable in the group of children undergoing rehabilitation. 2. The catch-up growth phenomenon among the infants from the control group proceeds more slowly and reaches beyond a child’s first year of life. This indicates the need to include appropriate methods of therapy.

Open access

Monika Wierzbicka, Katarzyna Urban, Marek Murawski and Krzysztof Wronecki

Sposoby leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu ze szczególnym uwzględnieniem metod fizjoterapeutycznych

Wysiłkowe nietrzymanie moczu (WNM) jest nie tylko poważnym zagadnieniem klinicznym, ale również złożonym problemem psychologiczno-socjalnym, gdyż powoduje zaburzenia zarówno w stanie psychicznym, jak i w życiu rodzinnym pacjentek. W leczeniu nietrzymania moczu dostępnych jest wiele coraz nowocześniejszych metod terapii. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie stanu aktualnej wiedzy i poglądów oraz postępów w leczeniu chorych z wysiłkowym nietrzymaniem moczu. W pierwszej kolejności należy zawsze rozważyć zachowawcze formy leczenia, chociaż zabieg operacyjny pozostaje podstawowym sposobem postępowania i jest leczeniem z wyboru. Należy podkreślić, że sukces w leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu opiera się na współpracy wielospecjalistycznego zespołu terapeutycznego, na ustalonym sposobie postępowania zachowawczego i operacyjnego, odpowiednim dla określonej pacjentki.

Open access

Barbara Kazuń, Joanna Małaczewska, Krzysztof Kazuń, Joanna Żylińska-Urban and Andrzej K. Siwicki

Abstract

Introduction

Immune-potentiating functions of Lactobacillus plantarum strains in the common carp were evaluated.

Material and Methods

Fourteen days of feeding fish dry diet supplemented with the bacteria provided parameters of nonspecific humoral immunity (lysozyme, ceruloplasmin, γ-globulin, total protein levels, and serum bactericidal activity) and cellular immunity (pinocytosis, respiratory burst activity, and potential killing activity of organ phagocytes), as well as the proliferative response of organ lymphocytes stimulated with mitogens. The resistance of fish to infection with Aeromonas hydrophila was also determined.

Results

Dietary supplementation with L. plantarum had a substantial influence on the activity of organ phagocytes, especially the potential killing activity of head kidney cells. A significant increase in the proliferative activity of LPS-stimulated B lymphocytes and in the levels of γ-globulins and total protein was observed. The supplemented diet conveyed higher resistance than the control diet as the cumulative fish mortalities after infection with A. hydrophila were 65% and 85%, respectively.

Conclusion

The results indicate that dietary supplementation with L. plantarum stimulates the antibacterial resistance of common carp and may reinforce defence against bacterial infections, but further studies need to be conducted.

Open access

Janusz Gołąb, Krzysztof Urban and Elżbieta Badach

Abstract

Water run-off - a natural part of water circulation in the natural environment - is a harmful and undesired phenomenon for humans. The most spectacular and most serious one is its erosive activity. In adverse conditions, such a runoff has high energy, it causes serious reshaping of a terrain and it destroys the natural environment and infrastructure. In the forest environment, a run-off process occurs basically on roads, skidding trails and in log storage sites, which are areas with soil cover properties changed by humans. The devices used for dehydrating a transport system direct water collected in the form of concentrated streams to a slope, which frequently causes serious linear damage or landslides. The objective of the tests carried out was to determine the spatial distribution of soil moisture on the area behind the outlet of devices dehydrating forest roads within the context of changes in selected soil properties affecting a risk of landslide formation. The tests included four water drains dehydrating a forest slope road with a soil surface. In the area located behind the outlet, according to the model accepted, soil samples were collected for testing a current moisture value, determining grain composition and a hydraulic conductivity coefficient, calculated based on the simplified Hazen formula. There were significant differences in the soil moisture means in the three-measurement series conducted; nevertheless, the highest moisture means were obtained after the lowest precipitation, and the lowest moisture means were obtained after the highest precipitation. It applies to all water drains observed, separately and collectively. Average moisture measures in all dehydrating facilities differed among one another, although in different sessions, this dependence was observed in various facility pairs. The statistical analysis did not demonstrate any significant differences in moisture in terms of the distance of moisture testing location from the road edge, or in locations with different distances from the water run-off line behind the outlet of dehydrating devices. Significant differences could be observed in the analysis of average moisture values in the soil layers. Such an analysis result could be explained by a relatively low soil permeability and low slope gradient on the area examined. Usually, a few percent fluctuation in soil moisture, despite precipitation diversity, in combination with a high amount of granular soil structure, does not create conditions facilitating the formation of landslides.

Open access

Marek Krawczyk, Michał Grąt, Krzysztof Barski, Joanna Ligocka, Arkadiusz Antczak, Oskar Kornasiewicz, Michał Skalski, Waldemar Patkowski, Paweł Nyckowski, Krzysztof Zieniewicz, Ireneusz Grzelak, Jacek Pawlak, Abdulsalam Alsharabi, Tadeusz Wróblewski, Rafał Paluszkiewicz, Bogusław Najnigier, Krzysztof Dudek, Piotr Remiszewski, Piotr Smoter, Mariusz Grodzicki, Michał Korba, Marcin Kotulski, Bartosz Cieślak, Piotr Kalinowski, Piotr Gierej, Mariusz Frączek, Łukasz Rdzanek, Rafał Stankiewicz, Konrad Kobryń, Łukasz Nazarewski, Dorota Leonowicz, Magdalena Urban-Lechowicz, Anna Skwarek, Dorota Giercuszkiewicz, Agata Paczkowska, Jolanta Piwowarska, Remigiusz Gelo, Paweł Andruszkiewicz, Anna Brudkowska, Renata Andrzejewska, Grzegorz Niewiński, Beata Kilińska, Aleksandra Zarzycka, Robert Nowak, Cezary Kosiński, Teresa Korta, Urszula Ołdakowska-Jedynak, Joanna Sańko-Resmer, Bartosz Foroncewicz, Jacek Ziółkowski, Krzysztof Mucha, Grzegorz Senatorski, Leszek Pączek, Andrzej Habior, Robert Lechowicz, Sławomir Polański, Elżbieta Leowska, Ryszard Pacho, Małgorzata Andrzejewska, Olgierd Rowiński, Sławomir Kozieł, Jerzy Żurakowski, Bogna Ziarkiewicz-Wróblewska, Barbara Górnicka, Piotr Hevelke, Bogdan Michałowicz, Andrzej Karwowski and Jerzy Szczerbań

1000 Liver Transplantations at the Department of General, Transplant and Liver Surgery, Medical University of Warsaw - Analysis of Indications and Results

The aim of the study was to analyze indications and results of the first one thousand liver transplantations at Chair and Clinic of General, Transplantation and Liver Surgery, Medical University of Warsaw.

Material and methods. Data from 1000 transplantations (944 patients) performed at Chair and Clinic of General, Transplantation and Liver Surgery between 1994 and 2011 were analyzed retrospectively. These included 943 first transplantations and 55 retransplantations and 2 re-retransplantations. Frequency of particular indications for first transplantation and retransplantations was established. Perioperative mortality was defined as death within 30 days after the transplantation. Kaplan-Meier survival analysis was used to estimate 5-year patient and graft survival.

Results. The most common indications for first transplantation included: liver failure caused by hepatitis C infection (27.8%) and hepatitis B infection (18%) and alcoholic liver disease (17.7%). Early (< 6 months) and late (> 6 months) retransplantations were dominated by hepatic artery thrombosis (54.3%) and recurrence of the underlying disease (45%). Perioperative mortality rate was 8.9% for first transplantations and 34.5% for retransplantations. Five-year patient and graft survival rate was 74.3% and 71%, respectively, after first transplantations and 54.7% and 52.9%, respectively, after retransplantations.

Conclusions. Development of liver transplantation program provided more than 1000 transplantations and excellent long-term results. Liver failure caused by hepatitis C and B infections remains the most common cause of liver transplantation and structure of other indications is consistent with European data.