Search Results

1 - 2 of 2 items

  • Author: Josef Parnas x
Clear All Modify Search

Abstract

This article explores the phenomenologically informed, theoretical and empirical research direction on self-disorders in the schizophrenia spectrum conditions. First, we describe the concept of ‘self’ that is operative in the concept of ‘self-disorders’ and we discuss how this self may be disordered or fragile in the schizophrenia spectrum. Second, we offer a detailed psychopathological presentation and discussion of 3 patients with schizophrenia. The vignettes provide paradigmatic examples of self-disorders in schizophrenia. Third, we summarize the main findings in the current empirical research on self-disorders. These findings consistently indicate that self-disorders constitute a crucial, trait phenotype of the schizophrenia spectrum.

Streszczenie

Skala EASE jest listą objawów do częściowo ustrukturalizowanego fenomenologicznego badania subiektywnych lub empirycznych nieprawidłowości (anomalii), które można uznać za zaburzenia podstawowej, „minimalnej” samoświadomości. EASE opracowana została na podstawie samoopisów otrzymanych od pacjentów chorujących na zaburzenia ze spektrum schizofrenii. Skala ma duże znaczenie dla opisu, diagnozy oraz diagnozy różnicowej zaburzeń ze spektrum schizofrenii. Prezentowana wersja zawiera istotne szczegółowe kwestie dotyczące zbierania wywiadu oraz opisy objawów psychopatologicznych (Podręcznik), arkusz wyników (Aneks A), listę pozostałych pozycji Skali stosowanych w czasie wywiadu (Aneks B) oraz porównawczą listę pozycji EASE/BSABS (Bonner Skala für die Beurteilung von Basissymptomen, Bońska Skala do Oceny Objawów Podstawowych) (Aneks C).