Search Results

You are looking at 1 - 2 of 2 items for

  • Author: Joanna Trębicka x
Clear All Modify Search
Open access

Beata Kuziemska, Paulina Klej and Joanna Trębicka

Abstract

This study assessed the influence of liming and waste organic materials on the yield and nitrogen, phosphorus and potassium contents in cock’s-foot (Dactylis glomerata L.) grown on nickel-contaminated soil in the third year of a pot culture experiment. In the experiment, the following factors were taken into consideration: (1) nickel soil contamination (0, 75, 150 and 225 mg Ni·kg−1 of soil); (2) liming (0 Ca and Ca according to 1 Hh of soil) and (3) organic materials (no waste organic materials added, brown coal from a coal mine in Turów and rye straw). Introducing nickel into the soil, regardless of its amount, caused a significant decrease in the total yield of cock’s-foot and increased the nitrogen and potassium contents. Liming caused a significant increase in the yield of cock’s-foot and decrease its potassium content, but it did not clearly differentiate the nitrogen and phosphorus content. The used organic materials (straw and brown coal) caused a decrease in the phosphorus content in the grass biomass.

Open access

Beata Kuziemska, Wiesław Wieremiej, Dawid Jaremko, Beata Bik, Joanna Trębicka and Paulina Klej

Streszczenie

Badano wpływ zanieczyszczenia gleby niklem (0, 75, 150 i 225 mg Ni kg-1 gleby) na tle zróżnicowanego wapnowania (0 Ca i Ca w g 1 Hh) i materiałów organicznych (bez stosowania materiałów organicznych, słoma żytnia i węgiel brunatny z Kopalni Węgla Brunatnego Turów) na zawartość niklu w kupkówce pospolitej i frakcje tego metalu w glebie. Analizowano cztery pokosy kupkówki pospolitej zebrane w trzecim roku doświadczenia wazonowego oraz oznaczono frakcje niklu w glebie pobranej po ostatnim pokosie rośliny testowej. Zawartość niklu w roślinie oraz ogólną zawartość tego pierwiastka w glebie oznaczono metodą ICP-AES po wcześniejszej mineralizacji. Frakcje niklu w glebie oznaczono metodą frakcjonowania sekwencyjnego - BCR. Wprowadzenie do gleby niklu, niezależnie od ilości, spowodowało istotne zwiększenie jego zawartości w biomasie kupkówki pospolitej oraz w glebie we wszystkich frakcjach, przede wszystkim we frakcji wymiennej (F1). Wapnowanie gleby oraz aplikacja materiałów organicznych zmniejszyły zawartość niklu w biomasie kupkówki pospolitej oraz w glebie we frakcji wymiennej, bezpośrednio przyswajalnej przez rośliny, powodując jednocześnie zwiększenie jego udziału we frakcji rezydualnej (wapnowanie) oraz redukowalnej i utlenialnej (aplikacja materiałów organicznych).