Search Results

You are looking at 1 - 3 of 3 items for

  • Author: Joanna Rymaszewska x
Clear All Modify Search
Open access

Joanna Kowalska, Joanna Szczepańska-Gieracha and Joanna Rymaszewska

Zaburzenia funkcji poznawczych i zespoły otępienne - problem fizjoterapii geriatrycznej

W artykule przedstawiono podstawowe przyczyny i objawy zaburzeń funkcji poznawczych i zespołów otępiennych oraz proste testy przesiewowe stosowane w celu ich rozpoznania. Jest to niezbędna wiedza, jaką powinien posiadać personel medyczny, w tym fizjoterapeuci pracujący z osobami w podeszłym wieku. Znajomość podstaw z zakresu psychopatologii zaburzeń otępiennych pozwala lepiej zrozumieć i interpretować zachowanie pacjenta, ułatwia komunikowanie się z nim, pozwala dostosować proces usprawniania do możliwości poznawczych seniora oraz zmniejsza natężenie negatywnych emocji ze strony opiekunóow i terapeutów.

Open access

Joanna Zima, Marcela Kokot and Joanna Rymaszewska

Streszczenie

W wychowaniu dziecka niepełnosprawnego dodatkową trudnością jest zapewnienie rehabilitacji i wspomaganie zaburzonego rozwoju. Celem pracy jest ocena obciążenia opiekunów dzieci z zespołem Downa oraz dzieci autystycznych.W badaniach wzięło udział 70 rodziców, w tym 33 rodziców dzieci z zespołem Downa, 22 rodziców dzieci autystycznych rehabilitowanych oraz 15 rodziców dzieci autystycznych nie biorących udziału w systematycznej rehabilitacji. Wyniki i wnioski: opiekunowie dzieci z zespołem Downa charakteryzują się mniejszym obciążeniem niż opiekunowie dzieci autystycznych. Rehabilitacja korzystanie wpływa na poczucie obciążenia rodziców dzieci autystycznych.

Open access

Jolanta Neustein and Joanna Rymaszewska

Abstract

Multiple sclerosis (MS) is an inflammatory and demyelinating disorder of the central nervous system. It is a chronic, unpredictable and pleomorphic disease, with a variety of symptoms and diverse course, which changes the life of the patient, their family and relatives. Therefore, the analysis of the nature and individuality of psychological issues in MS has become an important aspect for health professionals. Psychological consequences may occur before, during, or after the diagnosis. The adaptation process, mental changes observed in patients and how they live their lives with a chronic disease are very individual in character. The disease and its sequelae are so stressful that they cause dramatic changes which are contrary to the previous development, to the image of self. The quality of life in MS patients is conditioned not only in physical but also in psychological terms; thus there is a necessity to seek treatment, support, and specialist rehabilitation of patients in relation to psychological help. The full rehabilitation program should represent a holistic approach to the patient and include physical, cognitive, emotional, personal, and social aspects.