Search Results

You are looking at 1 - 1 of 1 items for

  • Author: Jarosław Prusak x
Clear All Modify Search
Open access

Jarosław Prusak, Waldemar Tomalak, Artur Leżański and Andrzej Pogorzelski

Streszczenie

Wstęp: Przeszczepienie płuc jest obecnie coraz powszechniejszą metodą terapeutyczną u chorych na mukowiscydozę. Celem badań było zastosowanie testu 6-minutowego chodu w ocenie tolerancji wysiłku u chorych na mukowiscydozę, kwalifikowanych do przeszczepienia płuc.

Materiał i metody: W badaniach wzięło udział 49 badanych (27 płci żeńskiej i 22 męskiej). Średni wiek badanych wyniosł 24,6 ± 9,4 lat w przedziale 9 - 45 lat. Test 6- minutowego chodu ukończyło 47 badanych i ich wyniki stanowiły podstawę analizy badawczej.

Wyniki: Średnia wartość dystansu uzyskanego w teście 6- minutowego chodu wyniosła 493,4 ± 101,0 metrow. Wartość wskaźnika SaO2 mierzona przed rozpoczęciem testu wyniosła 90,1 ± 4,9% i spadła w momencie zakończenia testu do wartości 74,5 ± 10,5%. Z wskaźnikow spirometrycznych w analizie uwzględniono: FEV1 ktory wyniosł 0,71 ± 0,2 4 (22,1 % nal.) oraz FVC wynoszący 1,34 ± 0,54 (35,7 % nal.). Wartości wskaźnikow FVC, FEV1 oraz wyjściowych SaO2 i HR korelowały nieznacznie z uzyskanym w teście dystansem.

Wnioski: Test 6- minutowego chodu jest przydatnym narzędziem w ocenie możliwości wysiłkowych chorych na mukowiscydozę u ktorych rozważana jest kwalifikacja do przeszczepienia płuc.