Search Results

You are looking at 1 - 2 of 2 items for

  • Author: Iwona Nowakowska x
Clear All Modify Search
Open access

I. Rybka and E. Bondar-Nowakowska

Abstract

Investor bears responsibility for proper preparation of the investment process. One of his tasks is to prepare the project documentation and obtaina building permit. Frequently, during his work, there are situations and events whose im pact interferes with the design solutions. Regardless of reasons, alterations to a project constitute a source of cost risk. In each case, the Investor should be prepared for this type of a risk. Exposure to risk should be taken into account in the planning stage of the investment. Also, a model of investment execution should be chosen at this stage. The type of model is associated with the distribution of risk throughout the project. The aim of this paper is to identify events that generate risk related to alterations to Project Documentation in the context of the selection of the investment executionmodel.

Open access

Iwona Nowakowska, Joanna Szymańska, Joanna Witkoś, Magdalena Wodarska, Marcin Kucharzewski and Maciej Dembkowski

Wpływ terapii energotonowej na mikrokrążenie obwodowe kończyn dolnych

Jedną z najnowszych metod wspomagania leczenia wielu schorzeń jest terapia energotonowa. Jest ona nowoczesnym sposobem terapii, powstałym na bazie badań naukowych na polu różnych dziedzin: medycyny, fizyki, matematyki, fizjologii, biochemii i innych. Dzięki tak rozległej płaszczyźnie badań nad High Tone Power Therapy (HiToP) można mówić o niej jako o zjawisku interdyscyplinarnym. Celem pracy była ocena wpływu terapii energotonowej na mikrokrążenie obwodowe kończyn dolnych. Materiał i metoda: badaniami objęto grupę 30 osób w wieku od 20 do 60 lat. W pierwszej podgrupie znalazły się osoby leczone z powodu chorób naczyń obwodowych w zakresie tętniczym i żylnym kończyn dolnych, odpowiednio 4 i 12 osób, a w drugiej osoby zdrowe (14 osób). Wszystkim badanym wykonano serię 10 zabiegów terapii energotonowej w okolicy kończyn dolnych stosując metodę SimulFAMx. Bezpośrednio przed, jak i po serii zabiegów dokonano pomiaru przepływu krwi metodą Laser-Doppler. Wyniki: u wszystkich badanych po wykonanych zabiegach zaobserwowano zwiększenie dynamiki przepływu w mikrokrążeniu obwodowym kończyn dolnych. Wyniki te wykazały pewne zróżnicowanie, aczkolwiek nie całkiem jednoznacznie. Pod wpływem zabiegów stwierdzono wyraźny wzrost przepływu u osób leczonych z powodu zaburzeń naczyniowych, w porównaniu do osób zdrowych, u których zanotowano znaczny wzrost tylko wartości minimalnych. Wnioski: wstępne wyniki wskazują, że terapia energotonowa może być cenną pomocą w leczeniu zaburzeń obwodowego krążenia krwi.