Search Results

You are looking at 1 - 3 of 3 items for

  • Author: Esra Yildiz x
Clear All Modify Search
Open access

Esra Yildiz

Abstract

Zr0.99Gd0.01O2, Zr0.98Gd0.01Dy0.01O2 and Zr0.98Gd0.01Yb0.1O2 phosphors were synthesized by Pechini method at 1200 °C for 12 h in air. The phosphors were characterized by using X-ray powder diffraction (XRD), differential thermal analysis/thermal gravimetry (DTA/TG), scanning electron microscopy (SEM) and photoluminescence spectrofluorometer (PL). X-ray powder diffraction studies showed that the phosphors were crystallized as monoclinic and tetragonal multiphases. The particle size of the phosphors after heat treatment at 1200 °C was found to be of 200 nm to 250 nm. Luminescence studies on these phosphors have been carried out on the emission and excitation, along with lifetime measurements. The results of emission analysis indicate that the phosphors are expected to find potential applications as new optical materials.

Open access

Esra Yildiz

Abstract

In the present study, ZrO2co-doped with Gd3+/Sm3+and Gd3+/Er3+ions have been synthesized using Pechini method. Phase composition, morphology and photoluminescence properties of the synthesized phosphors were investigated by using X-ray powder diffraction (XRD), differential thermal analysis/thermal gravimetry (DTA/TG), scanning electron microscopy (SEM) and photoluminescence spectrofluorometer (PL). After heating at 1200 °C, XRD revealed that the phosphors were crystallized as monoclinic and tetragonal multiphases. SEM images indicated that the phosphors consist of fine and spherical grains with a size around 200 nm to 250 nm. Luminescence studies of these phosphors have been carried out on the emission and excitation, along with lifetime measurements

Open access

Pelin Yildiz, Esra Paşaoğlu, Kemal Behzatoğlu, Gülben Huq Erdem and Erol Rüştü Bozkurt

Öz

Epitelyal splenik kistler dalağın nadir kistlerindendir. Dalağın primer epitel ya da endotel ile döşeli kistleri genellikle genç erişkinlerde görülür. 23 yaşındaki kadın hasta, karında dolgunluk hissi ile genel cerrahi polikliniğine başvurmuştur. Fizik muayenesinde splenomegali mevcut olan hastaya elektif cerrahi uygulanmıştır. Makroskobik olarak 10x6 cm’lik multiloküle kistik kitlenin içerisinden peynirimsi kıvamlı materyal boşalmıştır. Stratifiye skuamöz epitelle döşeli kistin immünohistokimyasal incelemesinde, sitokeratin ve CEA ile pozitif, kalretinin, BerEP4, HBME-1 ve F8 ile negatif sonuç elde edilerek, epidermoid kist olarak raporlandı. Epidermoid kist oluşumundaki etiyolojik teoriler ışığında kendi vakamızın etyopatogenezini tartıştık