Search Results

1 - 2 of 2 items

  • Author: Eleonor Kristoffersson x
Clear All Modify Search
Persson Österman, R. 2013. Förhandelsbesked i skattefrågor, 1st ed. Uppsala, Iustus Förlag Book Reviews

Abstract

Jag har fått uppdraget att recensera Roger Persson Östermans1 senaste verk. Redan inledningsvis vill jag framhålla att boken är välskriven och innehåller få redaktionella fel. Författaren ger klara uttryck för sin egen uppfattning, och därigenom blir boken särskilt läsvärd. Författaren är den förste sedan Sture Bergström (Förhandsbesked vid inkomsttaxering, Uppsala 1990) som tar ett större grepp om förhandsbeskedsfrågor.

Open access