Search Results

You are looking at 1 - 2 of 2 items for

  • Author: Dražen Lušić x
Clear All Modify Search
Open access

Karlo Jurica, Natalija Uršulin-Trstenjak, Darija Vukić Lušić, Dražen Lušić and Zdenko Šmit

Ftalati su esteri ftalne kiseline i alifatskih alkohola koji se dodaju u plastične mase da bi se poboljšala njihova mekoća, savitljivost i rastezljivost. Zbog svojih fizičko-kemijskih svojstava ftalati su vrlo mobilni i lako migriraju iz plastičnih proizvoda u prostor koji ih okružuje, pa tako dospijevaju u okoliš te su stoga opasni za čovjeka.

U radu su ukratko opisana svojstva i raspodjela ftalata u okolišu, toksični učinci na ljudsko zdravlje te zakonska regulativa vezana uz maksimalno dopuštene koncentracije ftalata u vodi za piće i u proizvodima namijenjenima dojenčadi, kao i dopušteni dnevni unos u ljudski organizam. Posebna pažnja posvećena je metodama određivanja ftalata u alkoholnim pićima te razinama ftalata s osvrtom na njihovu pojavnost i koncentracije u šljivovici koja se proizvodi u Hrvatskoj. Obuhvaćena je i tematika vezana za ftalate u denaturiranom alkoholu i neregistriranom alkoholu koji se ilegalno stavlja na tržište.

U zaključku su navedene smjernice za učinkoviti nadzor nad putovima izloženosti ljudi ftalatima.

Open access

Dušanka Milojković Opsenica, Dražen Lušić and Živoslav Tešić

Food authenticity in a broader sense means fulfilling chemical and physical criteria prescribed by the proposed legislation. In the case of honey authenticity, two aspects are of major concern: the manufacturing process and the labelling of final products in terms of their geographical and botanical origin. A reliable assessment of honey authenticity has been a longterm preoccupation of chemists-analysts and it usually involves the use of several criteria and chemical markers, as well as a combination of analytical and statistical (chemometric) methods. This paper provides an overview of different criteria and modern methods for the assessment of honey authenticity in the case of a statistically significant number of authentic honey samples of several botanical types from various regions of Serbia.