Search Results

You are looking at 1 - 2 of 2 items for

  • Author: Dariusz Wieczorek x
Clear All Modify Search
Open access

Katarzyna Krzemińska, Dariusz Wieczorek, Emilia Sitek and Wojciech Zaręba

Lęk przed wysiłkiem fizycznym a lęk przed hipoglikemią u młodzieży chorującej na cukrzycę typu 1

Cel i założenia: badanie miało na celu ustalenie związku między lękiem przed hipoglikemią a lękiem przed wysiłkiem fizycznym w grupie młodzieży z cukrzycą typu 1. Założenia: 1) u młodzieży z cukrzycą typu 1 występuje wyższy poziom lęku jako stanu i lęku jako cechy, które związane są z lękiem przed hipoglikemią. 2) lęk przed hipoglikemią oraz dyskomfort fizyczny spowodowany chorobą powodują wycofywanie się pacjentów z cukrzycą z aktywności fizycznej. Materiał: zbadano 50 pacjentów z cukrzycą typu 1 (średnia wieku - 16 lat) oraz 30 osób zdrowych. Metoda badawcza: wykorzystano Kwestionariusz STAI Spielbergera, Kwestionariusz KAS, Skalę Hd z MMPI, autorskie kwestionariusze. Wnioski: lęk przed hipoglikemiąjest związany z lękiem przed aktywnością fizyczną, lękiem jako cechą oraz tendencją do somatyzacji u młodzieży z cukrzycą typu 1. Wiąże się raczej z utrzymywaniem, dla bezpieczeństwa, wyższej glikemii niż z wycofywaniem się z aktywności fizycznej. Większy dyskomfort fizyczny spowodowany chorobą sprzyja podejmowaniu przez młodzież aktywności fizycznej.

Open access

Dariusz Krzyszkowski, Lucyna Wachecka-Kotkowska, Dariusz Wieczorek and Andrzej Stoiński

Abstract

The paper presents results of petrographic analyses of glacial tills in the western part of the Kleszczów Graben and the attempt of their stratigraphic interpretation. Petrographic coefficients have allowed the identification of five till lithotypes: T1, T2A, T2 and T2B – assigned to the South Polish Complex (Elsterian) and T4 correlated with the Middle Polish Complex (Saalian). The well-expressed tills that represent the South Polish Complex, occur at the bottom of the section. A new till lithotype, T2B, has been distinguished, corresponding to the Kuców Formation. It supplements the Pleistocene lithostratigraphic section of central Poland and corresponds to the Sanian 2 Glaciation. Among the younger tills, the T4 one (Odranian Glaciation) is well developed. The uppermost tills of the Wartanian cold stage have been reduced by glaciofluvial and fluvial erosion. It is, to some extent a consequence of the existence of a depression in this area, called the Szczerców Basin. The paper highlights the interpretational difficulties concerning the rank and the number of ice sheet advances during the Polish and Middle Polish Complexes in central Poland.