Search Results

You are looking at 1 - 2 of 2 items for

  • Author: Beata Bik x
Clear All Modify Search
Open access

Beata Kuziemska, Wiesław Wieremiej, Dawid Jaremko and Beata Bik

Abstract

The objective of this study was to determine the basic physical and chemical parameters and the total content of Fe and Ni as well as their proportion in the fractions sequenced with Bureau of Reference (BCR) procedure in the selected organic materials used as soil fertilisers: bovine manure and chicken manure from broilers and layers. The highest content of dry matter, organic carbon and total nitrogen was found in the chicken layer manure. All examined materials had a comparable, C:N ratio (10–11:1). The highest amount of iron and nickel was found in the chicken broiler manure, whereas the lowest was in the chicken layer manure. The distribution of tested metals in the fractions sequenced with BCR procedure was differentiated. In the bovine manure and chicken broiler manure, the highest amount of iron was sequenced in the residual fraction, whereas in the chicken layer manure it was in the oxidative fraction. The oxidative fraction constituted the highest proportion in the total nickel content in the bovine manure and chicken layer manure, whereas in the chicken broiler manure it was the reducible fraction.

Open access

Beata Kuziemska, Wiesław Wieremiej, Dawid Jaremko, Beata Bik, Joanna Trębicka and Paulina Klej

Streszczenie

Badano wpływ zanieczyszczenia gleby niklem (0, 75, 150 i 225 mg Ni kg-1 gleby) na tle zróżnicowanego wapnowania (0 Ca i Ca w g 1 Hh) i materiałów organicznych (bez stosowania materiałów organicznych, słoma żytnia i węgiel brunatny z Kopalni Węgla Brunatnego Turów) na zawartość niklu w kupkówce pospolitej i frakcje tego metalu w glebie. Analizowano cztery pokosy kupkówki pospolitej zebrane w trzecim roku doświadczenia wazonowego oraz oznaczono frakcje niklu w glebie pobranej po ostatnim pokosie rośliny testowej. Zawartość niklu w roślinie oraz ogólną zawartość tego pierwiastka w glebie oznaczono metodą ICP-AES po wcześniejszej mineralizacji. Frakcje niklu w glebie oznaczono metodą frakcjonowania sekwencyjnego - BCR. Wprowadzenie do gleby niklu, niezależnie od ilości, spowodowało istotne zwiększenie jego zawartości w biomasie kupkówki pospolitej oraz w glebie we wszystkich frakcjach, przede wszystkim we frakcji wymiennej (F1). Wapnowanie gleby oraz aplikacja materiałów organicznych zmniejszyły zawartość niklu w biomasie kupkówki pospolitej oraz w glebie we frakcji wymiennej, bezpośrednio przyswajalnej przez rośliny, powodując jednocześnie zwiększenie jego udziału we frakcji rezydualnej (wapnowanie) oraz redukowalnej i utlenialnej (aplikacja materiałów organicznych).