Search Results

You are looking at 1 - 1 of 1 items for

  • Author: Anna Murawska x
Clear All Modify Search
Open access

Krystyna Kondratowicz-Maciejewska, Mirosław Kobierski and Anna Murawska

Wpływ Rodzaju Użytkowania Gleb Rdzawych na Wybrane Właściwości Fizykochemiczne Materii Organicznej