Search Results

1 - 4 of 4 items

  • Author: Andrzej Mocek x
Clear All Modify Search

Abstract

This work presents the results of a four-year study on the determination of the range of soil groundwater drainage caused by the operation of the Tomisławice lignite open-cast mine. The performed analyses covered the area of 9600 ha which included 24 villages. It was found that operation of Tomisławice open-cast mine caused noticeable changes of soil groundwater level in the areas adjacent to the excavation. It consequently resulted in considerable changes in soil water regimes types on grassland areas but it did not always lead to soil degradation processes. However, the deterioration of soils hydrological conditions may cause disappearance of certain hydrophilous grass species.

Streszczenie

W pracy przedstawiono sprostowania nieścisłości, jakie znalazły się w artykule Stanisława Brożka pt. „Czy sys- tematyka gleb Polski, wydanie 5. dotyczy wszystkich gleb naszego kraju" opublikowanym w Rocznikach Gleboznawczych vol. 63, nr 3, 2012: 49-56. Praca ta jednak nie jest artykułem dyskusyjnym, lecz zbiorem uwag, najczęściej nieprofesjonalnych, na temat „Systematy ki gleb Polski” wyd. 5, 2011 (SgP5). Ponieważ w arty kule ty m znalazło się wiele błędów i nieścisłości wynikają- cych z niezrozumienia przez Autora istoty systematy ki gleb, a także tekstu ocenianej ..Systematyki...’', dlatego w niniejszym opraco- waniu nie podjęto szerszej dyskusji merytorycznej, jedynie przedstawiono sprostowania do błędnych wypowiedzi Autora, które dotyczą SgP5. Tym bardziej jest to konieczne, że Autor nie jest specjalistą z zakresu systematyki gleb, a Jego artykuł został opubli- kowany w gleboznawczym czasopiśmie naukowym.

Abstract

The paper presents physical and water properties of six soils located in the areas directly adjacent to “Drzewce” lignite open cast mine (KWB Konin). The conducted works included preparation of pits of various soil types in points characteristic to large and representative soil allotments. The selected soil types represented mineral and organic soils. Samples of disturbed and undisturbed structure were taken from various genetic horizons for laboratory analysis. Such properties as content of total carbon, texture, specific density, bulk density, total and drainage porosity, moisture, saturated hydraulic conductivity, the potential of water bonding, total and readily available water, and total retention were determined in the samples from the horizons of 0–100 cm. The investigated soils showed mostly sandy texture with few local loam insertions. Texture and the content of organic matter were the most important parameters which influenced all analyzed properties. Morphology and the properties of the examined soils as well as deep level of soil – ground water were decisive factors when categorizing them as a precipitation-water type. Such soils will not undergo degradation caused by the dehydrating depression cone of open cast mine.

Abstract

The paper presents the characteristics of selected physical, chemical, and water properties of four mineral arable soils characterized with heavy and very heavy texture. Soil samples from genetic horizons of black earths from areas near Kętrzyn, Gniew and Kujawy, and alluvial soils from Żuławy were used. The following properties were determined in the samples of undisturbed and disturbed structure: texture, particle density, bulk density, porosity, natural and hygroscopic moistures, maximal hygroscopic capacity, saturated hydraulic conductivity, potential of water bonding in soil, total and readily available water, total retention in the horizon of 0–50 cm, drainage porosity, content of organic carbon and total nitrogen Parent rocks of these soils were clays, silts and loams of various origin. High content of clay fraction strongly influenced the values of all the analyzed properties. All the examined soils had high content of organic carbon and total nitrogen and reaction close to neutral or alkaline. High content of mineral and organic colloids and, what follows, beneficial state of top horizons’ structure, determined – apart from heavy texture – low soil bulk density and high porosity. The investigated soils were characterized by high field water capacity and wide scopes of total and readily available water. The saturated hydraulic conductivity was low and characteristic to heavy mineral arable soils. The parameter which influenced the variability of analyzed parameters most was texture.