Search Results

1 - 3 of 3 items

  • Author: Andrzej Kacprzyk x
Clear All Modify Search
The European Union Innovation Performance in View of the Lisbon Strategy

The European Union Innovation Performance in View of the Lisbon Strategy

The Lisbon Strategy was accepted by the European Council in March 2000 during the Lisbon summit. The Strategy is European Union's answer to many challenges resulting from the economic globalization and the dynamic development of information technologies. The importance of these challenges is paramount. Hence, it has turned out that new strategies based on the principle of balanced development which would modernize the European economy are indispensable.

Even though in the last decade of the 20th century integration process of Union's economies underwent considerable intensification, they still could not outweigh the American economy in the technological race. As a result European economies became less competitive in comparison with the American counterpart.

The rise in innovativeness of the EU economies plays a key role in the implementation of the major aims of the Lisbon Strategy. The ability to facilitate those innovations and to put them into practice have crucial importance for minimizing the economic distance between EU and US. The main aim of the paper is to present the innovativeness of European economies and Japan. The paper also evaluates the conditions and effects of the implementation of the strategic objectives of Lisbon Strategy.

The paper is divided into four parts. First deals with the characteristics of the role of knowledge-based economy and innovativeness of the economic system in Lisbon Strategy. Second is devoted to the issue of innovativeness of the EU economies as compared to the US and Japan. Third presents evaluation of the Lisbon Strategy implementation. Fourth analyses the renewed Lisbon Strategy.

Open access
Testy podstawowe monitorów stosowanych do prezentacji obrazów medycznych
Zalecenia Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej

Coraz powszechniej klisza rentgenowska jest wypierana przez detektory cyfrowe. Obraz zapisany w postaci cyfrowej jest następnie prezentowany z użyciem monitorow, zwykle diagnostycznych. W niniejszym dokumencie przedstawiono zestaw testow, ktore zdaniem Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej, powinny być wykonywane dla monitorow używanych do prezentowania obrazu zapisanego w postaci cyfrowej. Dokument ten powstał z inicjatywy Zarządu Głownego Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej, został opracowany na podstawie dostępnych publikacji przez fizykow z Zakładu Fizyki Medycznej Centrum Onkologii w Warszawie we wspołpracy z zespołem konsultantow powołanych przez Zarząd Głowny PTFM.

Open access
Testy specjalistyczne monitorów stosowanych do prezentacji obrazów medycznych
Zalecenia Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej

W opracowaniu przedstawiono zestaw testow, ktore zdaniem Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej, powinny być wykonywane dla monitorow używanych do prezentowania obrazu zapisanego w postaci cyfrowej. Dokument ten powstał z inicjatywy Zarządu Głownego Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej, został opracowany na podstawie dostępnych publikacji przez fizykow z Zakładu Fizyki Medycznej Centrum Onkologii w Warszawie we wspołpracy z zespołem konsultantow powołanych przez Zarząd Głowny PTFM.

Open access