Search Results

You are looking at 1 - 5 of 5 items for

  • Author: Andrej Chríbik x
Clear All Modify Search
Open access

Andrej Chríbik, Marián Polóni and Ján Lach

Shrnutí

Predkladaný článok sa zaoberá vplyvom primiešavania vodíka do zemného plynu (H2NG - 0 %, 10 %, 20 %, 30% obj. H2) na výkonové, ekonomické a emisné parametre spaľovacieho motora Lombardini LGW 702. Experimentálne merania boli vykonané pri rôznom zložení zmesi a v širokom rozsahu otáčok. Z nameraných dát sa určila optimalizačná mapa uhla predstihu zapaľovania od podielu vodíka v zmesi za účelom dosiahnutia maximálneho točivého momentu. V ďalšej časti je popísaná analýza tlakov v spaľovacom priestore, ktorá nám poskytuje dôležité údaje o dosiahnutom maximálnom tlaku, rýchlosti nárastu tlaku, charakteru spaľovacieho procesu a množstve ďalších údajov charakterizujúcich danú zmes (H2NG). V poslednej časti je ukázaný vplyv prímesi vodíka na charakter zloženia výfukových plynov (CO, CO2, O2, NOX).

Open access

Branislav Ragan, Marián Polóni and Andrej Chríbik

Abstract

This article deals with the tuning of a mass-produced engine Skoda 781.136B and its rebuilding into a racing engine. The introduction briefly describes the basic parameters of the massproduced engine. The information is then followed by a detailed description of adjustments to the pipe system, valve timing, cylinder head and crank mechanism. The article presents the benefits in terms of increasing power parameters and there is also a comparison of speed characteristics. The aim of the tuning was to increase the engine power parameters, in particular the torque in the range of 4 000-6 000 min-1, at which the engine most often operates during competitions. The adjustments and optimization of the engine have increased the power parameters in the required range of revolutions by 38-47%.

Open access

Andrej Chríbik, Marián Polóni, Branislav Ragan and Rastislav Toman

Abstract

The presented article discusses the use of alternative gaseous fuels (a mixture of natural gas with hydrogen and a mixture of natural gas with carbon dioxide) in spark-ignition engine LGW 702 and their impact on the nature of combustion. An analysis of pressure in the combustion chamber has revealed that increasing volume of hydrogen in the mixture of hydrogen with natural gas leads to shorter ignition delay and shorter overall duration of combustion. On the other hand, increasing proportion of carbon dioxide in the mixture of carbon dioxide with natural gas causes an extension of ignition delay as well as extension of total duration of combustion. The nature of combustion significantly affects the resulting parameters of the combustion engine.

Open access

Andrej Chríbik, Marián Polóni, Ján Lach, Ľubomír Jančošek, Peter Kunc and Josef Zbranek

Abstract

The article discusses the application of synthesis gas from pyrolysis of plastics in petrol engine. The appropriate experimental measurements were performed on a combustion engine LGW 702 designated for micro-cogeneration unit. The power parameters, economic parameters in term of brake specific fuel consumption, and internal parameters of the engine were compared to the engine running on the reference fuel - natural gas and synthesis gas. Burning synthesis gas leads to decreased performance by about 5% and to increased mass hourly consumption by 120 %. In terms of burning, synthesis gas has similar properties as natural gas. Compared with [5] a more detailed study has been prepared on the effects of angle of spark advance on the engine torque, giving more detailed assessment of engine cycle variability and considering specification of start and end of combustion in the logarithm p-V diagram.

Open access

Andrej Chríbik, Marián Polóni, Ján Lach, Ľubomír Jančošek, Peter Kunc and Josef Zbranek

Abstract

The article discusses the application of synthesis gas from pyrolysis of plastics in petrol engine. The appropriate experimental measurements were performed on a combustion engine LGW 702 designated for micro-cogeneration unit. The power parameters, economic and internal parameters of the engine were compared to the engine running on the reference fuel - natural gas and synthesis gas. Burning synthesis gas leads to decreased performance by about 5% and to increased mass hourly consumption by 120%. In terms of burning, synthesis gas has similar properties as natural gas. More significant changes are observed in even burning of fuel in consecutive cycles.