Search Results

You are looking at 1 - 4 of 4 items for

  • Author: Agnieszka Zdrodowska x
Clear All Modify Search
Open access

Agnieszka Zdrodowska, Ida Wiszomirska and Andrzej Kosmol

Abstract

Introduction: Postural stability is the ability to recover the balance which was lost as a result of destabilizing factors. The balance is considered to be a key component of motor skills. The aim of the study is to evaluate the relationship between the parameters of postural stability and motor performance of people with hearing impairment.

Material and methods: The study was conducted on a group of 42 people with hearing impairment from the earliest moments of life. Their degree of hearing impairment was significant or profound. The research methods included: medical history and examination to exclude damage to the vestibule, anthropometric measurements, stabilometric measurements on AccuSway AMTI platform under stable conditions, Biodex BBS platform under stable and unstable conditions and Eurofit Test.

Results: No significant correlation between the parameters of postural stability and the majority of motor skill tests results was observed in the group of people with hearing impairment. The study revealed statistically significant correlations in both groups (women and men) between index of Fall Risk Test and the results of Flamingo test and also between the path COP with eyes open and the test results Flamingo. There were positive high correlations.

Conclusions: Balance parameters showed no association with other motor skills assessed with Eurofit test except the Flamingo test, which is used to the evaluation of the functional stability. The study indicated the need to look for other relationships between postural stability and motor performance in larger groups.

Open access

Agnieszka Zdrodowska, Ida Wiszomirska, Agnieszka Niemierzycka, Anna Czajkowska, Andrzej Magiera and Milena Słoń

Abstract

Introduction: Morphological and functional changes in cells, tissues and organs causing characteristic for old age reduction of the efficiency of all organs, and therefore decrease in the level of physical fitness. To determine its level, to find areas of weakness and select optimal physical activity programs that will improve the quality of life and health of older people it is necessary to multi-dimensional assess the level of physical fitness.

The aim of this study is to evaluate the fitness level of students of the University of the Third Age in Warsaw Almamer with Fullerton Functional Fitness Test in relation to American standards.

Material and methods: The study was conducted on a 40-person group of students of the University of Third Age Almamer in Warsaw, at the age of 60-70 years. Mobility assessment was based on a comparison of results obtained by the Fullerton Functional Fitness Test with standards developed by the authors test for the U.S. population.

Results: In all trials conducted with Fullerton Test women got positive results after normalization to the mean and standard deviation of the U.S. population peers. The greatest variation among the test subjects compared to American standards test result was observed in flexion of the forearm. Conclusions: The tested listeners of UTW characterized a good level of physical fitness Fullerton The test evaluated in relation to American standards. According to the authors, developing standards for the test used in Polish conditions would contribute to a more reliable assessment of people over 60 years old.

Open access

Ida Wiszomirska, Katarzyna Kaczmarczyk, Agnieszka Zdrodowska, Michalina Błażkiewicz, Lidia Ilnicka and Tomasz Marciniak

Streszczenie

Wstęp: Zaburzenia równowagi ciała są jednym z wielu czynników negatywnie wpływającym na codzienną aktywność, co skutkuje pogorszeniem jakości życia człowieka. Celem pracy była cena różnic wyników stabilometrycznych w dynamice i statyce u kobiet młodszych, starszych i z dysfunkcją narządu wzroku.

Materiał i metody: Materiał badany obejmował 67 kobiet podzielonych na 3 grupy: 26 kobiet młodszych (20,2 ± 1,75) i 26 starszych (68,7 ± 7,55) oraz 15 osób z dysfunkcją narządu wzroku (19,2±1,78). Wykonano badania stabilometryczne na dwóch platformach; Accusway i Balans System SD.

Wyniki: Wyniki różniące się istotnie statystycznie odnotowano pomiędzy grupą osób młodszych a starszych w wynikach parametrów z platformy Accusway badanych z kontrolą wzrokową tylko w polu powierzchni stabilogramu oraz w maksymalnych wychyleniach na boki. W powyższych grupach na platformie BBS obserwuje się znamienne różnice we wszystkich ocenianych próbach. Największe różnice obserwuje się na poziomie p<0,0001 w protokołach z niestabilnym podłożem. Najlepsze wyniki długości COP w warunkach oczu zamkniętych w statyce osiągnęły osoby z dysfunkcją narządu wzroku (37,01±6,73), najsłabsze kobiety po 60 r. ż. (49,59±21,04). Natomiast badania na niestabilnym podłożu bez kontroli wzrokowej osoby starsze nie wykonały, a kobiety z dysfunkcją narządu wzroku osiągnęły istotnie gorsze rezultaty od grupy osób normalnie widzących.

Wnioski: Większe zaangażowanie systemu kontroli równowagi obserwuje się w badaniach dynamicznych, które wydają się być bardziej odpowiednie i mogą wcześniej wykrywać zaburzenia niż badania w statyce. Szczególnie przydatne wydają się protokoły badań ze zmiennym ustawieniem niestabilności platformy lub dodatkowo bez kontroli wzrokowej, które najbardziej różnicują badanych.

Open access

Małgorzata Zdrodowska, Agnieszka Dardzińska, Monika Chorąży and Alina Kułakowska

Abstract

Neurological disorders are diseases of the brain, spine and the nerves that connect them. There are more than 600 diseases of the nervous system, such as epilepsy, Parkinson's disease, brain tumors, and stroke as well as less familiar ones such as multiple sclerosis or frontotemporal dementia. The increasing capabilities of neurotechnologies are generating massive volumes of complex data at a rapid pace. Evaluating and diagnosing disorders of the nervous system is a complicated and complex task. Many of the same or similar symptoms happen in different combinations among the different disorders. This paper provides a survey of developed selected data mining methods in the area of neurological diseases diagnosis. This review will help experts to gain an understanding of how data mining techniques can assist them in neurological diseases diagnosis and patients treatment.