Search Results

1 - 4 of 4 items

  • Author: Agnieszka Piekarska x
Clear All Modify Search

Streszczenie

Transplantacja komórek krwiotwórczych (hematopoietic cell transplantation – HCT ) jest ugruntowaną metodą leczenia zarówno nienowotworowych, jak i rozrostowych chorób układu krwiotwórczego. U kobiet wiąże się jednak z występowaniem powikłań wczesnych i późnych dotyczących układu moczowo-płciowego. Konsekwencją gonadotoksycznego postępowania przygotowawczego (chemioterapii i radioterapii) jest przedwczesne wygaśnięcie funkcji jajników. U biorczyń allogenicznych przeszczepów (allogeneic HCT, allo-HCT) dodatkowo występują powikłania związane z występowaniem przewlekłej choroby przeczep przeciw gospodarzowi (chronic graft-versus-host disease – cGvHD) w istotny sposób upośledzające jakość życia kobiet w przypadku zajęcia strefy anogenitalnej (GvHDgyn). Dodatkowo przewlekła immunosupresja sprzyja występowaniu wtórnych nowotworów układu moczowo-płciowego. Pacjentki po HCT, szczególnie obciążone cGvHD, wymagają długoletniej interdyscyplinarnej opieki, włączając opiekę ginekologiczną. W pracy przedstawiono problemy ginekologiczne pacjentek po HCT oraz zaproponowano schemat standardu opieki ginekologicznej po transplantacji na podstawie piśmiennictwa i własnych doświadczeń.

Abstract

Invasive fungal disease (IFD) is one of the most serious complications of therapy in patients with immune suppression. It particularly concerns patients treated for malignant hematological diseases, immune deficiencies, or undergoing hematopoietic cell transplantation (HCT). Development of IFD can abrogate the effect of previous therapy and contributes to dismal outcome of the underlying disease. The Working Group consisting of members of the Polish Society of Hematology and Blood Transfusion, the Polish Society of Pediatric Oncology and Hematology, and the Polish Adult Leukemia Study Group has prepared recommendations for the diagnostic and therapeutic management of IFD in adults and children. This paper presents the current recommendations for patients in immune suppression treated in Polish pediatric and adult hematology and HCT centers, based on the guidelines of the European Conference on Infections in Leukaemia (ECIL) 2015–2019. Levels of diagnosis of IFD (possible, probable, and proven) and antifungal management (prophylaxis, as well as empirical and targeted therapies) are declared according to updated international criteria of the European Organization for Research and Treatment of Cancer and the Mycoses Study Group (EORTC/MSG) 2019. Patients with primary diagnosis of acute lymphoblastic leukemia, acute myeloblastic leukemia, severe aplastic anemia, chronic granulomatous disease, and severe combined immunodeficiency, as well as patients after allogeneic HCT, are included in the high-risk groups for development of IFD. For these patients, antifungal prophylaxis based on azoles or micafungin is recommended. In empirical therapy, caspofungin or liposomal/lipid formulas of amphotericin B are recommended. The Working Group has discouraged the use of itraconazole in capsules and amphotericin deoxycholate. Detailed guidelines for first- and second-line targeted therapies for invasive candidiasis, aspergillosis, mucormycosis, fusariosis, and scedosporiosis, as well as the principles of the recommended dosing of antifungals, are presented in this paper.

Streszczenie

Niedożywienie jest istotnym problemem dotykającym chorych poddanych transplantacji komórek krwiotwórczych (HCT). W okresie wczesnym po HCT, powikłania ze strony przewodu pokarmowego po postępowaniu przygotowawczym prowadzą do zmniejszonej podaży pokarmu i zaburzeń wchłaniania. Nasileniu niedożywienia sprzyja znacznie zwiększony katabolizm oraz rozwój choroby przeszczep przeciw gospodarzowi. Prowadzenie optymalnego leczenia żywieniowego pozostaje istotnym elementem opieki potransplantacyjnej. W pracy przedstawiono znaczenia regularnej oceny stanu odżywienia biorców HCT oraz omówiono dostępne metody leczenia żywieniowego. Żywienie doustne, które należy kontynuować tak długo jak jest to możliwe, można uzupełnić o preparaty wysokobiałkowe i wysokokaloryczne. Jeżeli żywienie doustne nie jest możliwe lub nie pokrywa zapotrzebowanie białkowo-kalorycznego, można rozważyć żywienie dojelitowe, jednak w praktyce klinicznej najczęściej stosowane jest żywienie pozajelitowe. W leczeniu żywieniowym chorych po HCT zastosowanie mogą znaleźć składniki immunomodulujące, w tym glutamina i kwasy tłuszczowe omega-3, oraz prebiotyki i probiotyki, które mogą korzystnie wpłynąć na skład mikrobiomu jelit.

Streszczenie

Zakażenia należą do najczęstszych przyczyn chorobowości i śmiertelności chorych na nowotwory hematologiczne, a stosowanie szczepień ochronnych może w istotnym stopniu wpłynąć na zmniejszenie częstości ich występowania. W pracy przedstawiono przegląd danych dotyczących ryzyka zakażeń oraz skuteczności immunizacji czynnej u chorych na nowotwory hematologiczne i u pacjentów z anatomiczną lub czynnościową asplenią. Ponadto zawarto rekomendacje dla populacji polskich pacjentów opracowane przez Sekcję Zakażeń Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych (PALG) oraz Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów. Uwzględniono zarówno zalecenia ogólne dotyczące chorych na nowotwory, jak i szczegółowe odnoszące się do określonych nowotworów hematologicznych. Przedstawiono również propozycje poprawy organizacji szczepień u chorych na nowotwory hematologiczne w Polsce.