Search Results

You are looking at 1 - 10 of 48 items for

  • Author: Agnieszka Nowak x
Clear All Modify Search
Open access

Agnieszka Noszczyk-Nowak

Abstract

The aim of this study was to demonstrate the diagnostic accuracy of P-wave dispersion in predicting recurrence of atrial fibrillation in dogs with sinus rhythm restoration after external cardioversion. The study was performed on 15 dogs, which underwent electrical external cardioversion after atrial fibrillation. Nine-lead surface electrocardiogram of each dog was recorded 1 min after the cardioversion process to measure the P-wave duration. Dogs with recurrent atrial fibrillation had significantly higher P-wave dispersion compared to dogs that had a sinus rhythm lasting more than 3 months (9.26 ±2.01 ms vs 20.9 ±2.18 ms, P=0.001). This study suggests that P-wave dispersion analysis in dogs after a successful external electrical cardioversion has diagnostic accuracy to predict the recurrence of atrial fibrillation.

Open access

Agnieszka Noszczyk-Nowak

Abstract

The study presents a comparison of the results received from dogs with dilated cardiomyopathy (DCM) that died during the first 30 d of observation and from dogs with DCM that survived the first 30 d after the ECG. No differences were noted in the duration of QT or QTc in healthy dogs and dogs with DCM. QTcd was significantly higher in dogs with DCM and in dogs with DCM, which did not survive over 30 d of observation and dogs with DCM that died after the 30th d of observation. The presence of T-wave alternans (TWA) was more frequently observed in dogs with DCM (85% of the dogs) that died in less than 30 d during the observation. QTcd and TWA seem to be a useful non-invasive diagnostic tool to anticipate the risk of cardiac death in dogs with DCM.

Open access

Przemyslaw Stróżyk, Agnieszka Szust and Rafal Nowak

Ocena sztywności i wytrzymałości wybranych zespoleń odłamów osteotomijnych po obustronnej strzałkowej osteotomii gałęzi żuchwy

Celem niniejszej pracy była doświadczalna ocena in vitro sztywności na zginanie i wytrzymalości wybranych zespoleń stosowanych do połączenia odłamów kostnych po wykonaniu obustronnej strzałkowej osteotomii gałęzi żuchwy. Ze względu na porównawczy charakter badań zdecydowano się na zastosowanie schematu obciążenia zaproponowanego przez Armstronga i układu do zginania trójpunktowego. Badania zostały przeprowadzone na poliuretanowych modelach ludzkiej żuchwy - jeden reprezentował anatomicznie i fizjologicznie poprawny model żuchwy, a w pozostałych wykonano osteotomię wg Obwegesera, a następnie wykonano ich zespolenie. Do polęczenia odłamów wykorzystano dwa rodzaje wkrętów i dwa rodzaje płytek do osteosyntezy, tj. 4-oczkową i 6-oczkową. Sztywność na zginanie wyznaczono na podstawie klasycznego równania linii ugięcia belki przy zginaniu trójpunktowym w zakresie obciążeń pooperacyjnych, natomiast do oceny wytrzymałości wykorzystano wartość maksymalnego obciążenia. Wykazano, że w modelach po osteotomii znacząco zmniejsza się sztywność i wytrzymałość w stosunku do modelu bez osteotomii.

Open access

Agnieszka Jankowicz-Szymańska, Beata Nowak and Łukasz Słomski

Wiedza rodziców na temat wad postawy ciała

Wady postawy ciała stanowią poważny problem społeczny. Gwałtowny rozwój technicyzacji doprowadził do ograniczenia aktywności fizycznej także wśród najmłodszych, co przejawia się masowo występującymi zaburzeniami postawy. Dlatego właśnie tak bardzo istotne jest zwiększanie świadomości rodziców odnośnie do zagrożeń wynikających z nieprawidłowości postawy ciała, znaczenia aktywności fizycznej dla zdrowia oraz rozpoznawania podstawowych wad postawy. Badaniu została poddana grupa 388 rodziców/opiekunów dzieci uczęszczających do 18 szkół podstawowych z terenu wszystkich województw. Badani byli proszeni o wypełnienie ankiety mającej ocenić stan ich wiedzy na temat wad postawy. Pytano także o sposób spędzania wolnego czasu i rodzaj uprawianej przez dzieci aktywności fizycznej. Ankieta miała również ustalić, z jakich źródeł rodzice czerpią wiadomości na temat wad postawy ciała. Z przeprowadzonych badań wynika że 34,53% dzieci uczęszczających do szkół podstawowych ma postawę nieprawidłową. Wiedza rodziców na temat wad postawy ciała jest znikoma. Aż 45% rodziców nie potrafi wymienić żadnej z wad, niecałe 15% potrafi scharakteryzować plecy okrągłe, a jedynie 8% umie podać poprawną definicję skoliozy. Jednocześnie wielu rodziców wyraziło chęć uczestnictwa w prelekcji na temat wad postawy w szkole, w której uczy się ich dziecko. Głównym źródłem informacji na temat profilaktyki wad postawy ciała jest dla rodziców lekarz pediatra (24%) i telewizja (20%). Tylko co czwarty rodzic uzyskał informacje na temat zagrożeń wynikających z pogorszenia jakości postawy ciała od nauczyciela. Niemal 79% rodziców uważa, że ich dzieci wystarczająco aktywnie spędzają czas wolny, chociaż w zorganizowanych formach aktywności fizycznej bierze udział niecałe 24% z nich. Mimo iż coraz więcej mówi się o problemie wad postawy ciała wiedza rodziców na ten temat jest wciąż bardzo mała. Wydaje się, że znaczniejszą rolę w propagowaniu wiedzy dotyczącej zapobieganiu wadom postawy powinni odegrać nauczyciele z racji swojego przygotowania zawodowego i stałego kontaktu z uczniami i ich opiekunami.

Open access

Małgorzata Markowska, Agnieszka Monika Przychodni, Grażyna Nowak-Starz and Elżbieta Cieśla

Abstract

This study sought to evaluate the number of those overweight and the rate of obesity among 6- and 7-year-olds living in Poland with regard to their place of residence, the parental level of education and the number of children in the family. The analysis was based on a survey of 64 544 children (33 051 boys and 31 493 girls) living in Poland. Overweight and obesity were defined based on body mass index (BMI) using the IOTF cut-off points. To evaluate the rates of overweight and obesity occurrence in children with regard to family socio-economic status, parental level of education, the number of children in the family, and the place of residence (divided into city and village) was used. ‘Only children’ were the most likely group to be overweight or obese. These children were twice as likely to be obese as their peers living in families with four or more children. Overweight and obesity occurred more often amongst children living in cities rather than those living in rural areas. Moreover, these conditions were more frequent among children whose parents had higher levels of education. The most significant predictors of childhood overweight and obesity were the number of children in the family and the educational level of the mother

Open access

Natalia Barcik, Agnieszka Nowak and Bożena Krawczyk

Abstract

Introduction. Soft tissue sarcomas are a heterogeneous group of malignant tumors derived from the embryonic mesenchymal and neuroectodermal tissue. In Poland, they constitute about 7% of all childhood malignant tumors and represent the fifth group of the most common tumorous under the age of 16 after leukemia, central nervous system tumor, lymphoma and neuroblastoma. When starting treatment of a child with cancer, the following points should be taken into account: the type, localization and size of cancer with its dynamics and the stage of disease, the general condition and the age of a patient. The contemporary treatment of patients with malignant tumor is combined and multi-profile. This treatment consists of multidrug chemotherapy, surgery, radiotherapy, rehabilitation and palliative care.

In order to analyze care problems of a child with malignant tumor, we present the case of a girl with Synovial Sarcoma who was diagnosed after a year and a half since the first symptoms have occurred. It had a significant impact on the girl’s health condition, emotional and social development as well as on the functioning of her whole family.

Aim. The aim of the study was to present the problem associated with a care of a child with malignant tumor based on the analysis of a chosen clinical occurrence.

Material and methods. Analysis of medical records of the child was diagnosed thenar tumor of the left hand Synovial Sarcoma and the anamnestic interview with the family.

Results and conclusions. Problems of the child diagnosed with cancer are significantly associated with somatic symptoms of the disease such as pain, or complications of chemotherapy. Equally important are the issues related to child mental sphere. A difficult problem is anxiety and impaired sense of security, particularly in cases when the diagnosis process is very long.

Open access

Barbara Stefańska, Agnieszka Poźniak and Włodzimierz Nowak

Abstract

Introduction: The aim of this study was to investigate the relationship between body condition score (BCS) determined on the dry-off day, calving day, and in the first month of lactation, its changes during the dry period and early lactation, and periparturient indices and fertility in high-producing dairy cows. Material and Methods: The experiment was conducted in two herds: A and B, located in Western Poland. The studies were conducted on 116 and 108 Polish Holstein-Friesian dairy cows respectively, with an average milk yield of >10 000 kg/305-day lactation. The experiment included the dry period (-56 d to the calving day), the calving day, and early lactation (from +1 to +56 d). The experimental factor was BCS (0 to 5-point scale). The BCS was performed by one person on day -56, on parturition day (in the first 12 h after calving) and on day 30 of lactation. Results: A decrease in BCS (≥-0.25) in herd A during the dry period accelerated the planned calving period by 7.3 d. In the group of cows with BCS <3.25 on the dry-off day, the lowest artificial insemination index (1.80), the shortest period of insemination services (25 d), and days open (87 d) were recorded. Moreover, cows with BCS < 3.25 at calving had the shortest days open (91 d). BCS >3.50 in the first month of lactation (30 d) resulted in the extension of uterine involution period (56 d). Improvement of BCS during the dry period shortened the anoestrus (60 d) in herd A and the period of insemination service (60 d) in herd B. However, in this group (IM BCS ≥ 0.25) of cows the day of the highest artificial insemination index (2.50) in herd B was analysed. Conclusion: The body condition on the dry-off day and at calving, as well as its deterioration in the first month of lactation, have a considerable effect on fertility indices in dairy cows, thus confirming the advisability of its regular monitoring during routine operations connected with the management of a dairy cattle herd.

Open access

Arkadiusz Nowak, Sylwia Nowak, Marcin Nobis and Agnieszka Nobis

Abstract

The paper presents the results of phytosociological researches on rocky slope vegetation in Tajikistan with the aim to establish a comprehensive syntaxonomical classification system. Field studies were conducted in 2010-2014 in Pamir Alai ranges and Pamirian plateau. Nearly 500 relevés documenting rock and scree vegetation were made according to the Braun-Blanquet method. Numerical analyses of selected 58 relevés representing dwarf shrub vegetation on rock ledges made it possible to distinguish: Ephedro glaucae- Spiraeion baldschuanicae and Ephedrion regeliano-fedtschenkoi alliances, as well as Spiraeetum baldschuanicae, Rhamnetum coriaceae, Pentaphylloidetum parvifoliae and Pentaphylloidetum dryadanthoidis associations, community of Ephedra glauca and community of Rhamnus minuta. The classification of vegetation of dwarf shrubs on rock walls occurring in the Pamir Alai Mts is proposed. Because of the species composition, physiognomy and microhabitat conditions, the plant communities were included into Artemisio santolinifoliae- Berberidetea sibiricae class Ermakov et al. 2006. The main factors determining the species composition of the classified associations seem to be the elevation above sea level.The newly described syntaxa are largely defined by species restricted to very narrow ranges in Middle Asia.

Open access

Agnieszka Nowak and Natalia Tokarczyk

Abstract

This paper presents the preliminary results of research on soil resilience to anthropopressure in Łosie village (Lower Beskids Mts). The considered risks included three features which reflect soil resilience: predicted soil loss caused by water erosion, mechanical and physico-chemical filtration capacities. The average annual rate of soil loss was calculated based on the Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE). Analyses of mechanical and physico-chemical filtration capacities of soils were conducted on the basis of algorithms which took into account the soil texture class and groundwater table class. The results confirmed that the highest predicted soil loss takes place within arable lands, particularly those located on slopes - with up and down tillage. During the period from 1997 to 2009, predicted soil loss decreased by 57% due to the decline in the percentage of arable land in the research area. It was found that the introduction of cross-slope tillage within arable lands could decrease overall predicted soil loss up to 67%. Areas with the lowest mechanical filtration capacities were located on slopes and related to sandy clay soils whereas the areas with the lowest physico-chemical filtration capacities were situated in valley bottoms and are mainly due to the shallow level of the groundwater table. Finally, it was noted that the different types of analyzed risk do not overlap nor even do they correspond with each other, which is conditioned by different features of the environment that were taken into consideration. The obtained results have shown how important sustainable spatial planning evaluation of various types of environmental resilience is.

Open access

Agnieszka Noszczyk-Nowak, Marcin Nowak, Urszula Pasławska and Józef Nicpoń

Abstract

Results of supravital and post-mortem observation of embolic-thrombotic complications in dogs, in the course of endotoxaemia induced by pyometra and phlegmonous pneumonia due to infection with Pseudomons aeruginosa, or endomyocarditis caused by Staphylococcus aureus infection were described. Multiorgan embolic-thrombotic complications were diagnosed in all presented cases. Most probably, the complications developed due to thrombocytopoenia secondary to platelet activation and exacerbation of endotoxin-induced DIC syndrome. In all the dogs, a disturbed cardiac rhythm was diagnosed supravitally. The rhythm disturbances might reflect myocardial injury due to presence of bacterial endotoxins in blood. The myocardial injury was confirmed by histopathological examination.