Search Results

You are looking at 1 - 1 of 1 items for :

  • Author: Marek Kaźmierczak x
  • Plant Science x
Clear All Modify Search
Open access

Marek Szymański, Witold Pazdrowski, Katarzyna Kaźmierczak, Marcin Nawrot, Marta Werner and Krzysztof Mańka

Proces oczyszczania się pni dębu szypułkowego (Quercus robur L.) a pierśnica drzew w drzewostanach gospodarczych