Search Results

1 - 1 of 1 items :

  • Author: Krzysztof Kaźmierczak x
  • Plant Science x
Clear All Modify Search
Self-pruning of pedunculate oak (Quercus robur L.) stems and the diameter at breast height of trees in commercially managed stands

Proces oczyszczania się pni dębu szypułkowego (Quercus robur L.) a pierśnica drzew w drzewostanach gospodarczych

Open access