Search Results

1 - 1 of 1 items :

  • Author: Katarzyna Sikora x
  • Life Sciences x
  • Life Sciences, other x
Clear All Modify Search
Evaluating the persistence of Phlebiopsis gigantea (Fr.: Fr.) Jülich mycelium and fruiting bodies in pine stumps after root-rot protection treatments

Ocena występowania grzybni i owocników Phlebiopsis gigantea (Fr.: Fr.) Jülich w pniakach sosnowych po wykonaniu zabiegu ochronnego przed hubą korzeni

Open access